Frågor och svar om pass

Här hittar du frågor och svar gällande passfrågan.

Varför har passköerna uppstått?

Den främsta orsaken är att många under pandemin inte har förnyat sitt pass. Detta i kombination med en vanlig högsäsong och att restriktionerna i samhället släpptes på en och samma gång medför att efterfrågan på passtider är mycket stor.

Vilka åtgärder har införts?

En av de avgörande faktorerna för att vi ska kunna släppa fler tider är att vi har utbildade passhandläggare som kan ta emot ansökningar och hantera utlämning av pass på ett rättssäkert sätt. Vi inledde därför rekryteringar redan i december 2021 men det är ett arbete som sker fortlöpande.

I de regioner där det finns tillräckligt med passhandläggare och möjlighet har man nu förlängt öppettiderna. Allt eftersom ny personal kommer in i verksamheten så ökar vi öppettiderna i flera regioner och släpper fler bokningsbara tider.

Utöver detta genomför vi dessa åtgärder:

  • Vi förkortar utbildningstiden för att få handlägga pass och resehandlingar.
  • Vi arbetar med att anställa fler handläggare, men vi omfördelar också personal. Konkret betyder det att vi tar personal från annan verksamhet för att bemanna våra passexpeditioner.
  • Vi har även infört ”jag är inte en robot” (captcha) som innebär att man aktivt behöver skriva in tecken i en ruta för att motverka massbokningar.
  • Vi har sedan en tid tillbaka infört att man behöver man ange namn och personnummer i bokningen på den som ansöker om pass. Om namnet i en bokning inte stämmer överens med namnet på den som vill ansöka om pass kan Polismyndigheten inte garantera att ansökan kan göras vid det aktuella tillfället. Det här gäller exempelvis om samma bokade tid har sålts till flera olika personer.

Vi har också skapat en nationell särskild händelse vars huvudsyfte är att samordna och inrikta verksamheten för att:

  • Öka antalet bokningsbara tider genom att öka bemanningen och öppettiderna på passexpeditionerna.
  • Säkerställa produktionen av pass.

Är det många som inte dyker upp på sin bokade tid?

Vi ser inte någon ökning av detta. I snitt är det cirka 10 procent av bokade tider där det inte dyker upp någon.

Om feltryckta pass

Hur många pass har blivit feltryckta?

Det rör sig om cirka 20 000 feltryckta pass i serien AA0344984 till AA0385363. Feltrycket handlar om ett mindre skönhetsfel där det blivit omkastad ordning på för- och efternamn på sida 3 i passet.

Går det att resa med passet trots att det är feltryckt?

Ja, passet är fortfarande giltigt och uppfyller de internationella kraven i enlighet med EU och ICAO doc. 9303.

Kan jag ansöka om visum om jag har ett feltryckt pass?

Passet är fortfarande giltigt enligt såväl EU:s regler och internationell standard och det gör att det inte borde vara några problem med visum. Kontakta dock alltid de land du avser resa till i samband med din visumansökan.

Vad kostar det att få passet utbytt?

Ett pass med feltryck byts ut utan kostnad.

Får jag ett nytt pass med ny giltighetstid?

Du får ett nytt pass men med samma giltighetstid.

Kan jag få förtur i passkön om jag vill byta ut det felaktiga passet?

Det finns inga möjligheter att ge förtur, alla bokningsbara tider finns på polisen.se/pass. Passet är giltigt så du kan använda det tills du fått en ny tid.

Varför är det inte möjligt att trycka nya pass till dem baserat på uppgifterna de lämnade innan de fick de feltryckta passen?

Biometriska data (fingeravtryck) raderas när handlingen är tillverkad.