Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Rikspolischefen svarar på ledare

Anders Thornberg svarar på ledartext i Expressen från 22 oktober.

Anna Dahlberg har i en ledartext kommenterat den nya regeringens aviserade åtgärder mot kriminaliteten utifrån vad som anges i Tidöavtalet och i regeringsförklaringen. I ledaren framförs flera påståenden om verksamheten i polisen som vi finner skäl att kommentera.

Dahlberg upprepar ett tidigare påstående att det är fler medarbetare vid HR-avdelningen än antalet områdespoliser. För det första är det fel i sak, för det andra är jämförelsen missvisande eftersom polisens HR-avdelning till stor del består av polislärare. Antalet områdespoliser är dagsläget 1181 vilket är 150 fler än antalet medarbetare på HR.

HR-avdelningen är en viktig avdelning för polisen bland annat då hälften av medarbetarna utbildar de som ska bli eller redan är poliser eller anställda i polisen. De är helt avgörande för att rusta och utbilda kommande och nuvarande poliser. Därutöver hanterar HR-medarbetare den mycket omfattande tillväxten av polisen. Det är viktigt att rekrytering görs av experter på rekrytering, inte av poliser.

Sverige har fortfarande och kommer att under lång tid ha en förhållandevis låg polistäthet vilket vi lyft fram i många sammanhang. Vi välkomnar att regeringen aviserat att vi ska få utbilda och rekrytera poliser till att nå EU:s genomsnitt.

Det är viktigt att ha lokal närvaro. Av de totalt cirka 2200 poliser, som vi ökat med sedan 2016, har fler än 1500 bidragit till en ökning på lokalpolisområdet. Den hittills planerade och fortsatta polistillväxten ska framförallt fortsätta att stärka den lokala närvaron.

Vi satsar på civila och har ökat med drygt 4500 sedan 2016. Alla 35000 anställda i polisen är lika viktiga, utifrån sina roller. De civila har dock inte omfattats av riksdagens beslut om höjda löner till poliser vilket skapat missnöje.

Civila specialister inom ett antal prioriterade funktioner för verksamheten ges möjlighet till en motsvarande grundutbildning till polis, men med ett högre studietempo. De utgör en stor tillgång och ska inte förminskas genom påståenden om att de kämpat sig igenom en utbildning på dubbelfart för att ordna statistiken.

Trots att nationellt forensiskt Centrum (NFC) fördes in i polisen genom omorganisationen 2015, har den forensiska verksamheten ännu inte fullt ut integrerats i utredningsverksamheten och anpassats till det snabba tempo och tillgänglighet som utredningar av det grova våldet kräver. Vi arbetar hårt med att fullfölja paradigmskiftet att omvandla NFC från att vara en egen expertmyndighet till att fullt ut vara en del av polisens offensiva brottsbekämpning. Av rättssäkerhetsskäl och för att inte få hack i den viktiga lagföringsprocessen måste och kommer vi att lyckas med det.

Vi håller med Anna Dahlberg om att det finns utmaningar och tillkortakommanden i vår verksamhet. Polisen har tillförts historiskt stora resurser. Det förpliktar. Att växa tar dock på krafterna och påverkar tempot, att få upp farten och skapa den erfarenhet som behövs för att få utväxling av tillskotten tar tid. Många utredningar om nya verktyg till polisen har tillsatts och förslag har lämnats, men flera har inte kommit på plats än. Vi är fler, vi har fått kraftigt ökade resurser, men vi jobbar fortfarande med delvis gamla förutsättningar mot en brottslighet som kraftigt har förvärrats och förändrats.

Trots det går det framåt. Exempelvis sitter drygt trettio personer häktade i samband med de tjugofem senaste morden i Stockholm. Det pågående arbetet med de så kallade krypterade apparna som vi har arbetat intensivt med har hittills bidragit till att runt 380 personer dömts till sammantaget fler än 2200 fängelseår. Det är bra men vi måste och ska göra mer.

De flesta åtgärder som radas upp i Tidöavtalet och i regeringsförklaringen har vi i polisen lyft fram de senaste fyra åren i många olika sammanhang, såsom i skrivelser till regeringen och i samtal med politiker.  Även det som i Tidöavtalet aviseras som förebyggande arbete, såsom en utvecklad socialtjänst och ordning och reda i skolan, är också sådant som vi har pekat på tidigare.

Det vi ser och hör från politiskt håll uppfattar vi vara rätt väg att gå för en mer effektiv brottsbekämpning.  Vi är beredda för det höga reformtempo som har aviserats.

Rikspolischef Anders Thornberg

Texten på expressen.se