Sök
Stäng Meny

Rikspolischefens replik till Expressens Patrik Kronqvist

Om en enda medarbetare känner att det finns en tystnadskultur, så är det en medarbetare för mycket, skriver rikspolischef Anders Thornberg i en replik till Expressens politiska redaktör Patrik Kronqvist.

Jag är enig med dig Patrik Kronqvist, vi ska jaga brottslingar och inte de som påtalar missförhållanden i vår myndighet. Men att hänvisa till en undersökning från 2015 utan att redovisa fakta blir vare sig korrekt eller rättvisande. 

Vårt uppdrag är att hålla Sverige tryggt och säkert och för att det ska vara möjligt krävs trygga chefer och medarbetare. Och här är jag som högste chef tydlig, inom Polismyndigheten ska vi ha ett öppet klimat. Om en enda medarbetare känner att det finns en tystnadskultur, så är det en medarbetare för mycket och då måste vi arbeta aktivt och långsiktigt med att förändra.

Polisen har ett komplext uppdrag, ett åliggande som bara är möjligt att lösa genom lagarbete. För att nå framgång behöver myndigheten olika kompetenser, och inte minst så är vi beroende av att våra medarbetare kan bidra med sina erfarenheter. Det är så vi växer och bidrar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

Inom polismyndigheten pågår en mängd olika projekt för att tillvarata medarbetarnas idéer. Låt mig nämna några:

  • I verktyget som vi kallar för ”uppdragskompassen” har vi definierat vilka beteenden som förväntas av alla polisanställda. Avgörande för att detta ska få genomslag är att chefer agerar som kulturbärare. Ju högre chef du är, desto viktigare är det att du agerar på det sätt du förväntar dig av andra. 
  • Genom verktyget ”reflektion i vardagen” (RIV) utgår vi från den specifika verksamheten och pratar om situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Genom dialog tar vi tillvara alla medarbetares kompetens och skapar en lärande organisation där vi tillsammans löser uppdraget.
  • Polismyndigheten har även en så kallad visselblåsarfunktion. Funktionen gör det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden. 
  • Jag har också tagit initiativet till återkommande möten med de fackliga företrädarna och skyddsorganisationen där vi jobbar tillsammans för att utveckla just arbetsmiljön och kulturen.  

Låt mig ta ytterligare ett exempel, och denna gång från vår operativa verksamhet. Vi arbetar med en kriminalitet som är komplex, växande och snabbrörlig. Det betyder att polisen i snabb takt har förändrat både förhållningssätt och metoder. 

Den särskilda händelsen Frank är ett framgångsrikt exempel på detta och resultaten talar sitt tydliga språk. Fram till 25 augusti har 150 år och sex månaders fängelse utdömts på 30 personer, och 91 månaders sluten ungdomsvård på 7 personer. Utredningstiderna har kortats och fler ärenden leder till åtal. Polisens arbete har avbrutit flera grova våldsdåd. Dessutom har vi beslagtagit mängder av vapen, narkotika och pengar härrörande från brottslig verksamhet.

I ledarkrönikan heter det att antalet poliser som går vidare till andra jobb ökat kraftigt. Men mellan år 2015 och fram till juli 2023 noterar vi den lägsta personalomsättningen någonsin, 3,3 procent, med undantag för pandemiåret 2020 då omsättningen var 3,0 procent. Dessa siffror kan jämföras med personalomsättning i staten som var 11,9 procent för år 2022.

Jag arbetar kontinuerligt med att öka dialogen med våra kompetenta och hårt arbetande medarbetare. Jag har bland annat besökt polismyndighetens samtliga 95 lokalpolisområden och vid dessa besök talat med tusentals medarbetare och chefer. Genom myndighetens chefsforum har jag även varit i kontakt med 1 800 av polisens direkta chefer. 

Som sagt, jag håller med dig Patrik Kronqvist, polisen ska jaga brottslingar och inte de som påtalar missförhållanden i vår myndighet. Och det är precis vad vi gör.

Läs svaret i Expressen