Rikspolischef Anders Thornberg: – Håll hastigheten och rädda liv

192 personer omkom på de svenska vägarna under 2021 enligt Transportstyrelsens preliminära statistik. Det är 12 färre än 2020. Det är förstås glädjande att utvecklingen fortsätter att gå i rätt riktning, men samtidigt är detta 192 personer för många.

Bakom varje siffra finns en enskild människa med familj och vänner som drabbas; ett barn, en förälder, en vän eller kollega som förlorat sitt liv.

För 25 år sedan beslutade riksdagen om den nollvision som polisen och andra myndigheter och organisationer strävar emot i trafiksäkerhetsarbetet. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige – men ändå verkar det finnas en slags tyst acceptans i samhället för att trafiken dödar. Det är slående hur lite utrymme i media allvarliga trafikolyckor får.  

Dödsfall i vägtrafiken kan drabba vem som helst, det är det skrämmande. Men var och en som sätter sig bakom ratten kan också själv påverka många av de faktorer som bidrar till trafikolyckor – det är det hoppfulla. Både vägarna och bilarna har blivit säkrare de senaste åren, och det vilar följaktligen ett stort ansvar på individen.

Alkohol- eller narkotikapåverkade förare är en återkommande olycksorsak. Vi vet även att hastighet och avstånd har en avgörande betydelse för hur illa utgången av en trafikolycka blir. Om alla körde efter skyltad hastighet skulle omkring 50 människoliv räddas varje år. Ändå kör ungefär hälften av alla förare för fort enligt Trafikverket. Ursäkterna är många: Man har bråttom, följer hellre trafikrytmen än att hålla skyltad hastighet eller tycker att några få kilometer i timmen för fort inte spelar någon roll.

En viktig del av polisens trafiksäkerhetsarbete är därför närvaro och kontroller. Det är inte bara trafikpoliser som arbetar med trafikkontroller – faktum är att alla poliser i yttre tjänst bidrar till trafiksäkerhetsarbetet. Vi arbetar för att öka vår synlighet i trafiken. Det gör vi genom att kontinuerligt genomföra kontroller utspridda i landet. Det är den stora massan trafikanters relativt små hastighetsöverträdelser som ökar medelhastigheten och därför fokuserar vi på överträdelser i det låga spannet.

Vi genomför också varje år ett stort antal nationella trafikveckor med inriktning på såväl hastighet som alkohol och droger, yrkestrafik och olika typer av brott på väg. När vi kontrollerar yrkestrafiken bidrar vi till regelefterlevnad och en sund konkurrens. Våra kontroller är ett effektivt sätt att upptäcka olika slags brottslighet där kriminella använder vägnätet. Genom tillsyn av fordon, förare och passagerare upptäcks stöldgods, vapen, ammunition, narkotika och även personer som ska verkställa fängelsestraff eller avvisas. Det kan vara bra att känna till för den som upplever irritation över att stoppas av polisen.

Att polisen har kunnat öka trafikkontrollerna beror bland annat på att vi investerat i ny teknik. En rad verktyg finns numera i polisens mobiler som effektiviserar arbetet ute på fältet och samtidigt höjer rättssäkerheten. Tekniken bidrar även till en säkrare trafikmiljö på sikt genom att information om trafikolyckor på ett smidigt sätt förmedlas till andra myndigheter så att risker i vägmiljön kan byggas bort. Trafiksäkerhetsarbetet är ett lagarbete med många aktörer inblandade.

I år fyller Nollvisionen 25 år. Vi är på rätt väg och Sverige är ett av världens mest trafiksäkra länder som inspirerar andra. Det är vi stolta över. Men om vi ska nå målet ”noll” krävs att fler, både myndigheter och trafikanter, jobbar tillsammans.

Nu stundar sportlov. Det betyder att många ger sig ut i trafiken i ett väglag som kan vara besvärligt. Vi uppmanar alla att bidra till nollvisionen – kör försiktigt och håll hastigheten.