Sök
Stäng Meny

Vi utgår alltid från den lokala lägesbilden

De senaste dagarna har det pågått en debatt i media om områdespoliser och huruvida de faktiskt jobbar med det de ska jobba med. Klas Johansson, regionpolischef i Väst, ger sin syn på saken.

Områdespolisverksamheten är en mycket viktig del av polisens verksamhet i våra regioner. En områdespolis – och även poliser som är kodade som ingripandepoliser i lokalpolisområdet – jobbar alltid utifrån den lokala lägesbilden. Det kan vara såväl brottsförebyggande arbete som relationsskapande och gränssättande.

Regelverket för hur vi kodar olika funktioner inom polisen säger att en medarbetare ska kodas på den verksamhet där han eller hon lägger mer än 50 procent av sin arbetstid. Det innebär att en områdespolis kan tas i anspråk för andra uppgifter vid hög belastning, inom exempelvis ingripandeverksamheten, men ändå vara en områdespolis. På motsvarande sätt kan inte en trafikpolis, som gör mer än 50 procent av sin arbetstid som just trafikpolis, kodas som områdespolis.

Att arbeta som områdespolis är ofta tufft och i många fall slitsamt. Därför har vi i vissa lokalpolisområden i Väst infört rotationstjänstgöring, vilket innebär att man efter en viss tid som områdespolis kan behöva arbeta med utredningsverksamhet en period för att därefter ha kraft att gå ut i området igen. Det påverkar inte numerären men är ett sätt att värna om arbetsmiljön för de poliser som utför det viktiga jobbet närmast våra medborgare.

Våra områdespoliser är dedikerade sitt uppdrag och en del av dem ser att kontinuiteten brister när man ibland måste åka på larm eller förstärka i samband med en fotbollskommendering, alternativt förstärka under semesterperioder. Jag har stor förståelse för det, men ibland är det just områdespolisernas förmåga och kompetens som efterfrågas för att hantera olika situationer eller problem. Vi har heller inte någon extraresurs som står och väntar på att bli inkallad när belastningen blir extra hög. Vi har den resurs vi har och måste och fördela den på det mest flexibla och bästa sättet lokalt, regionalt och nationellt.

Vi blir fler inom svensk polis och vi behöver bli betydligt fler de kommande åren. En paradox är dock att det kostar mycket tid att bli fler, och där är vi just nu. Vi behöver ta hand om alla nya som kommer, de behöver handledning och utbildning, vilket också tar resurs från vår ordinarie verksamhet som i vanliga fall skulle ha arbetat med att förebygga och utreda brott.

På sikt kommer det givetvis att vara avgörande att vi verkligen blir fler. Då kommer vi att förstärka ytterligare i vår viktiga lokalpolisområdesverksamhet och då räknar vi med att våra områdespoliser i ännu större utsträckning ska kunna fredas för att jobba som just områdespoliser.

Klas Johansson
Regionpolischef Väst