Information till verksamhetsutövare

Här finns information som vänder sig till verksamhetsutövare som visar vilka risker som finns kopplat till olika branscher och hur olika sektorer kan utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering.

Broschyrerna har tagits fram i samarbete med berörd tillsynsmyndighet.

Information till dig som arbetar inom finansiella sektorn

Varningssignaler kopplade till målvakter

Information om hur du rapporterar till Finanspolisen

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen  

Report suspected money laundering and terrorist financing

Här rapporterar du till Finanspolisen: Finanspolisens sida för registrering i goAML

För frågor direkt till Finanspolisen: fipo@polisen.se

Information till Penningöverförare

Vägledning till penningöverförare

Vägledning till penningöverförare (in English)

Information till kontanthandlare

Information till kontanthandlare om penningtvätt och finansiering av terrorism

Information till konsthandlare

Information till konsthandlare om penningtvätt och finansiering av terrorism

Information till mäklare

Information till fastighetsmäklare om penningtvätt och finansiering av terrorism

Varningstecken på penningtvätt och finansiering av terrorism, för mäklare

Information till revisorer

Information till revisorer om penningtvätt och finansiering av terrorism

Varningstecken penningtvätt och finansiering av terrorism, revisorer

Artikel - Så upptäcker du tvätt av pengar och terrorfinanisering

Information till spelbolag

Information till spelbolag om penningtvätt och finansiering av terrorism

Information for gambling companies - Money laundering and terrorism financing (in english)

Information till valutaväxlare

Information till valutaväxlare om penningtvätt och finansiering av terrorism

Information for currency exchangers - Money laundering and terrorism financing (in english)

Information till Fintech-sektorn

I projektet Black Wallet har vägledningar riktade till fintech-sektorn tagits fram:

Black Wallet Best practices Guide

Black Wallet Reporting Guide

Black Wallet Risk Indicators report

Black Wallet Risk Indicators