Branschorganisationer

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism samverkar med branschorganisationer för att gemensamt nå verksamhetsutövare med information och kunskap. Branschorganisationer har väl upparbetade kanaler med verksamhetsutövare.

Dessa branschorganisationer samverkar Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism med