Sök

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Polismyndigheten leder en nationell samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism sedan den 1 januari 2018.

Samordningsfunktionen består av representanter från 16 myndigheter och Sveriges advokatsamfund.

Uppdraget är att:

  • fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring mellan de deltagande organisationerna,
  • löpande identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism,
  • sammanställa nationella riskbedömningar,
  • ge information till verksamhetsutövare för att bidra till deras allmänna riskbedömning, till riskklassificering av deras kunder samt till övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner.