Gemensamt mål: bryt trenden med olaglig pyroteknik

Polisen och Svenska Fotbollförbundet är överens om att bengalbränning ska stoppas. Det gemensamma målet är trygga, säkra och välkomnande arrangemang och att olaglig pyroteknik inte ska förekomma på arenorna.

– Det går att få intrycket av att polisen är ensam om att vilja få stopp på bengalbränning på stora idrottsevenemang. Så är det inte. Faktum är att polisen är överens med SvFF Svenska Fotbollsförbundet och SEF – Svensk Elitfotboll om att trenden med bränningar måste vändas, säger regionpolischef Ulf Johansson som kommentar till ett reportage i Dagens Nyheter den 8 nov.

Ulf Johansson, som har det nationella ansvaret för idrottsrelaterad brottslighet i Polismyndigheten, står fast vid att så länge det är olagligt och riskfyllt att elda bengaler inne på arenor måste polisen agera och använda de metoder som finns tillgängliga.

– Bränder i folkmassor är farligt och rök försvårar räddningsinsats vid ett akut läge om någon skadas, blir sjuk eller om det begås brott, säger han.

Ulf Johansson beklagar att det har uppstått låsningar men poängterar att polisen kommer att göra allt som är möjligt inom ramen för rådande lagstiftning för att situationen ska förbättras och att det  krävs en gemensam vilja från alla berörda. Det kommer också att göras en utvärdering inför nästa säsong.

– Vi fortsätter vårt samarbete och intensifierar dialogen med berörda på olika nivåer i enlighet med samsynen efter det senaste mötet med Svenska Fotbollsförbundet och Svensk Elitfotboll, säger Ulf Johansson.

Fakta

Det som polisen, Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll kommit överens om har följande innehåll:

  • Mycket har blivit bättre de senaste åren, till exempel har förekomsten av våld och rasism på arenorna minskat märkbart.
  • Användningen av olaglig pyroteknik är ett kvarvarande problem och den trenden måste vändas.
  • Polismyndigheten kommer fortsatt använda sig av villkorstrappan samtidigt som en stärkt dialog och ökat samarbete sker med arrangörer och klubbar på olika nivåer nationellt, regionalt och lokalt.
  • Det gemensamma målet är att vi vill se trygga, säkra och välkomnande arrangemang och att pyroteknik inte ska förekomma på arenorna.
  • Vi strävar mot ökad enhetlighet och samsyn inom respektive organisation och mellan organisationerna.
  • Ett ökat fokus ska riktas mot tongivande kriminella personer i supportermiljöerna med syfte att dessa ska lagföras för de brott de begår.