Ny organisation för arbete mot prostitution

Arbetet mot gatuprostitution kommer inte att läggas ner. Inrättandet av en ny sektion mot människohandel pågår.

Med anledning av en debatt i media om att den så kallade prostitutionsgruppen i Stockholm har upphört vill regionpolischef Ulf Johansson samt enhetschef Jan Evensson lämna följande kommentar.

Vi har stor respekt för den oro som väcks i samband med en organisationsförändring som berör arbetet mot gatuprostitutionen i Stockholm.

Det finns också fog för viss kritik eftersom arbetet har fått stå tillbaka en tid.

Men vi betonar att den uppsökande verksamheten och det nära samarbetet med berörda samhällsfunktioner inte kommer att upphöra. Just för att freda arbetet med människohandel gentemot annan resurskrävande brottslighet har en ny enhet skapats som endast ska arbeta inom det här brottsområdet som inte minst berör prostitution. Vi är nu i en uppstartsfas och har en del att hämta hem men vi kommer även i framtiden att ha uppsökande verksamhet om än i en ny organisationsform. Exakt i vilken omfattning och med vilken resurs är för tidigt att slå fast men ett är säkert och det är att det rör sig om en ambitionshöjning. Människohandelssektioen kommer när det är färdigrekryterat att bestå av närmare fyrtio personer bestående av spanare, utredare och en del andra kompetenser.