Stort fokus på den grova brottsligheten

Polismyndigheten svarar på en kommentar i Svenska Dagbladet (5/11) om rikspolischefens senaste interna månadsbrev.

Rikspolischefen lägger ett stort fokus på arbetet mot den grova brottsligheten och har en löpande kommunikation i frågan. Det sker både internt – via månadsbrev, ledare i personaltidningen Svensk Polis, verksamhetsbesök i landet samt vid interna möten och konferenser – och externt via media, där syftet även är att nå ut internt.

Frågan lyftes exempelvis i det senaste månadsbrevet (publ. 31/10) med rubriken ”Kampen mot gängkriminaliteten fortsätter” som inleds med ett stycke om regeringens insatser mot gängbrottsligheten. Det var även huvudämnet i föregående månadsbrev (publ. 4/10), då med fokus på de sprängningar och skjutningar som inträffat under och efter sommaren.

Som rikspolischef har man ett ansvar att leverera på myndighetens alla uppdrag vilket också kommuniceras i det interna månadsbrevet till alla polisanställda.

Länk till artikel i Svenska Dagbladet