Presskontakter i polisregion Bergslagen

Regionens presskontakter hanterar frågor som rör polisregion Bergslagen och de län som ingår i regionen - Dalarna, Värmland och Örebro.

Till regionens presskontakter kan du också vända dig med frågor kring händelser i regionen eller i något av de geografiska eller polisiära områden som omfattas av regionen. Presskontakterna hjälper dig också att komma i kontakt med talespersoner i verksamheten.

Presskontakter region Bergslagen

För frågor rörande nyligen inträffade eller pågående händelser: 

Presstelefon dygnet runt: 010-569 46 00

När presstalespersonerna inte är på plats svarar vakthavande befäl i presstelefonen.

Vi som svarar i presstelefonen:

Stefan Wickberg
Lars Hedelin
Christina Hallin
Stefan Dangardt
Mats Öhman
Kenneth Johannesson

Kommunikationschef

Petra Sjölander, tf 

Pressbilder

Dan Persson, regionpolischef Bergslagen

Statistik och begära allmän handling

Brottstatistik hämtas i första hand från Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för den officiella rättsstatistiken.

Förfrågningar om övrig statistik eller allmänna handlingar skickas till registrator.bergslagen@polisen.se. Tänk på att beskriva vad du efterfrågar så noggrant som möjligt. Ange gärna till exempel plats, datum eller diarienummer.