Presskontakter i polisregion Mitt

Regionens presskontakter hanterar frågor som rör polisregion Mitt och de län som ingår i regionen – Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län.

Till regionens presskontakter kan du också vända dig med frågor kring händelser i regionen eller i något av de geografiska eller polisiära områden som omfattas av regionen. Presskontakterna hjälper dig också att komma i kontakt med talespersoner i verksamheten.

Pressnummer region Mitt

Telefon med tonval till våra presstalesfunktioner.
För pågående och nyligen inträffade händelser (dygnet runt) samt för övriga frågor (kl 09-15 vardagar) 010-567 61 10

När presstalespersonerna inte är i tjänst svarar ett befäl i RLC (regionledningscentralen) i mån av tid på frågor om pågående eller nyligen inträffade händelser.

Presstalespersoner RLC Mitt

Daniel Wikdahl
Tobias Ahlén-Svalbro
Magnus Jansson Klarin

Presstalespersoner i polisområden

Mikael Hedström (Gävleborg)
Jonas Eronen (Uppsala)
Johan Thalberg (Västmanland) 

Kontaktperson för regionpolisledningen

Varg Gyllander

Kommunikationschef 

Johan Kockum telefon: 0708-95 20 37

Pressbilder

Ledning polisregion Mitt

Presstalespersoner

E-post

E-post till kommunikationsenheten i region Mitt (läses och besvaras kontorstid): kommunikation.mitt@polisen.se

Statistik och begära allmänhandling

Brottstatistik hämtas i första hand från Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för den officiella rättsstatistiken.

Förfrågningar om övrig statistik eller allmänna handlingar skickas till registrator.mitt@polisen.se. Tänk på att beskriva vad du efterfrågar så noggrant som möjligt. Ange gärna till exempel plats, datum eller diarienummer.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter