Nationellt mediecenter

Nationellt mediecenter hanterar frågor som rör rikspolischefen och Polismyndighetens ledning, styrning och resultat.

Till nationella mediecentret kan du också vända dig med övergripande policyfrågor och inriktningar, internationella frågor, frågor om utveckling och metoder samt frågor som rör myndighetens nationella avdelningar.

Press nationellt mediecenter

Presstelefon kontorstid: 010-56 391 70 mellan 8.30 och 16.30. 

Övrig tid

Pressjour nås på 010-56 340 05, för akuta frågor på nationell nivå.

Vi som svarar i presstelefonen

Presschef

Andreas Fahlén, tf

Övriga kontakter

Pressbilder

Polismyndighetens ledning 
Pressekreterare 

Statistik och begära allmän handling

Brottstatistik hämtas i första hand från Brottsförebyggande rådet (Brå) som ansvarar för den officiella rättsstatistiken.

Förfrågningar om övrig statistik eller allmänna handlingar skickas till registrator@polisen.se. Tänk på att beskriva vad du efterfrågar så noggrant som möjligt. Ange gärna till exempel plats, datum eller diarienummer.