Blanketter - övrigt arbete med barn

Fyll i blanketten, skriv under den och skicka till polisen. Du får då ett utdrag ur belastningsregistret som du visar upp för arbetsgivaren.

1. Fyll i blanketten

Vill du skriva ut blanketten och fylla i den för hand så väljer den som heter ”för utskrift”.

Vill du fylla i blanketten på skärm väljer du ”för dator”. Glöm inte att spara filen innan du fyller i den och efter att du fyllt i den. Blanketten måste dessutom skrivas ut och undertecknas innan du skickar den till oss.

Övrigt arbete och kontakt med barn, begär utdrag (för utskrift)
Övrigt arbete och kontakt med barn, begär utdrag (för dator)

Fyll i ansökan tydligt och skriv under

Observera att även om du fyller i blanketten digitalt måste den skrivas ut för att göra namnteckningen för hand med penna. Vi godtar inte digitala signaturer.

Tänk på att en fullständig ansökan som är korrekt underskriven för hand med penna gör att du kan få ett utdrag snabbare.

Tänk på följande:

  • Du kan bara begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.
  • Om du inte har svenskt person- eller samordningsnummer måste du uppge din födelsetid (år, månad och dag) och ditt fullständiga namn (alla för- och efternamn) på din ansökan.

2. Skicka blankett

Skanna eller fota den underskrivna blanketten och skicka blanketten med e-post eller brev till polisen. Om du skickar via e-post får du ett autosvar att polisen har mottagit din e-post.

E-post: registerutdrag@polisen.se

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

3. Du får ett registerutdrag

Du får ett registerutdrag från oss med brev. Utdraget skickas till den adress du angett på ansökan. Polisen får inte skicka utdrag direkt till en arbetsgivare.