Blanketter – skriv ut och fyll i för hand

Här är polisens blanketter som går att skriva ut och fylla i för hand.

Ifylld blankett mejlas, postas eller lämnas till polisen i ditt län, om inte annat framgår av blanketten.
Polisens adresser

Blanketterna i den här listan behöver skrivas ut och fyllas i för hand. Det finns även blanketter som du fyller i digitalt på skärmen.
Blanketter som fylls i direkt på skärmen

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Hitta rätt blankett

Du kan söka/filtrera blanketter inom olika ämnesområden.