Anmäl bortsprunget husdjur

Innan du anmäler e-tjänsten för att anmäla ett bortsprunget husdjur finns det ett par saker du behöver tänka på.

Använd inte e-tjänsten om:

  • du eller personen du gör anmälan för har skyddad identitet.
  • du eller personen du gör anmälan för saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer. 

Ring 114 14 för att göra din anmälan i stället. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Personuppgifterna behandlas som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2018:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter 

Checklista

  1. Har ditt husdjur försvunnit?
    Du som är ägare till ett husdjur som försvunnit kan använda e-tjänsten för att anmäla det. 
  2. Har du hittat ett bortsprunget husdjur?
    Ring 114 14 i stället, så att vi kan kontrollera om det finns en anmälan från ägaren.