Sök
Stäng Meny

Anmäl bortsprunget husdjur

Innan du anmäler e-tjänsten för att anmäla ett bortsprunget husdjur finns det ett par saker du behöver tänka på.

Jag har möjlighet att använda e-tjänsten

Om du (eller den du gör anmälan för) har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer – ring 114 14.

Checklista

  1. Har ditt husdjur försvunnit?
    Du som är ägare till ett husdjur som försvunnit kan använda e-tjänsten för att anmäla det. 
  2. Har du hittat ett bortsprunget husdjur?
    Ring 114 14 i stället, så att vi kan kontrollera om det finns en anmälan från ägaren.

Anmäl bortsprunget husdjur via e-tjänst

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Personuppgifterna behandlas som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2018:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter