Gör en förlustanmälan

Innan du anmäler en förlust finns ett par saker du behöver tänka på.

Jag har möjlighet att använda e-tjänsten

Om du (eller den du gör anmälan för) har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer – ring 114 14.

Checklista

 1. Har du tappat ditt pass eller nationella id-kort, utfärdat av polisen?
  Ring 114 14 så att polisen kan spärra din handling.
 2. Har du tappat dina nycklar?
  Som regel ska du inte anmäla borttappade nycklar till polisen. Besök närmaste polisstation som hanterar hittegods för att se om någon har lämnat in dina nycklar. Hitta polisstation med hittegods
 3. Är det ett husdjur som är borta?
  Använd i stället e-tjänsten för att anmäla bortsprunget husdjur. Om du hittat ett bortsprunget husdjur ska du ringa 114 14.
  Anmäl ett bortsprunget husdjur

Anmäl förlust via e-tjänst

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Personuppgifterna behandlas som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2018:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter