Hjälp oss att förbättra vår service: hittegods

Polisen undersöker hur vi kan underlätta för dig som har förlorat eller hittat något. Hjälp oss genom att svara på några frågor. Det tar 3-5 minuter.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Vad vet du om hittegods, upphittade och borttappade föremål?

Kontakt med polisen

Svara på fråga 9 endast om du har anmält fynd av hittegods.

Svara på fråga 10 endast om du har gjort en förlustanmälan.

Om dig