Giltig id-handling vid passansökan

När du ska ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort måste du kunna legitimera dig med en giltig id-handling. Om du saknar legitimation behöver en behörig person kunna styrka din identitet.

Detta är giltig id-handling, legitimering

 • Svenskt vanligt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation)
 • Svenskt nationellt id-kort
 • Svenskt körkort
 • Svenskt SIS-märkt id-kort
 • Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Om du saknar legitimation

Om du saknar legitimation kan någon av nedanstående personer närvara vid ansökningstillfället och intyga din identitet, om personen kan visa godkänd legitimation:

 • Make, maka, registrerad partner eller sambo enligt 1 § första stycket i sambolagen (2003:376)
 • Förälder
 • Mor- eller farförälder
 • Myndigt barn
 • Myndigt syskon
 • Vårdnadshavare

Även följande personer kan intyga din identitet och ska då styrka sitt uppdrag/relation till dig vid ansökningstillfället och visa godkänd legitimation:

 • Familjehemsförälder
 • God man
 • Arbetsgivare eller behörig arbetsgivarrepresentant till sökanden (minst ett års anställningstid)
 • Tjänsteman vid kommunal eller statlig myndighet som har en yrkesmässig relation till sökanden, exempelvis en polis i tjänst som utreder personen i fråga.
Till toppen