Hjälp oss att förbättra vår service: pass och nationellt id-kort

Polisen undersöker hur vi kan underlätta för dig som ansöker om pass och nationellt id-kort. Hjälp oss genom att svara på några frågor. Det tar 3-5 minuter.

Enkäten är nu stängd.

Tack för visat intresse!


Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter