Hjälp oss att förbättra vår service: pass och nationellt id-kort

Polisen undersöker hur vi kan underlätta för dig som ansöker om pass och nationellt id-kort. Hjälp oss genom att svara på några frågor. Det tar 3-5 minuter.

Restid till polisstation

1. Hur lång restid (enkel väg) har du till närmaste polisstation där du kan ansöka om pass eller nationellt id-kort?

Din senaste ansökan

Gå vidare till avsnitt Viktigast för dig (fråga 11) om du inte ansökt om pass eller nationellt id-kort.

Tänk på det senaste tillfället då du ansökte om pass eller nationellt id-kort. Hur väl stämmer följande påståenden in för det tillfället?  

2. Jag kunde hitta en ledig tid som passade mig
3. Jag kom in på min bokade tid, behövde inte vänta
4. Jag fick ett bra bemötande vid ansökningstillfället
5. Mitt besök gick snabbt och smidigt
6. Det var lagom lång väntetid från att jag ansökte till att jag fick hämta ut mitt pass/id-kort
7. Kontakten med polisen var förtroendeingivande
8. Det kändes tryggt att vända sig till polisen för att ansöka om pass och id-kort

Komplettering av ansökan

Gå vidare till avsnitt Viktigast för dig (fråga 11) om du inte har behövt komplettera din ansökan i efterhand.

9. Var det lätt att förstå vad du behövde komplettera din ansökan med?
10. Var det lätt att lämna in kompletteringen?

Viktigast för dig

11. Vilket av följande påståenden är viktigast för dig?

Kontakt med polisen annat ärende

13. Har du under de senaste fem (5) åren varit i kontakt med polisen i annat ärende (exempel anmält brott, lämnat tips, ansökt om vapenlicens) än ansökan om pass eller id-kort?

Om dig

14. Hur gammal är du?
15. I vilket land är du född?
16. I vilket län bor du?

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter