Kontrollera giltighet för pass och nationellt id-kort

Med e-tjänsten för giltighetskontroll kan du som exempelvis arbetar på bank kontrollera giltigheten för svenska pass och nationella id-kort utfärdade av Polismyndigheten. Du får svar direkt.

Så kontrollerar du giltigheten

  1. Gå till sidan Giltighetskontroll id-handling.
  2. Fyll i handlingens nummer, personnummer och giltighetstid och klicka på Kontrollera uppgifter.
  3. Du kan få tre olika svar: Giltig, Spärrat eller Inget resultat. 

Giltighetskontroll id-handling

Inget resultat  

Om du sökt och fått Inget resultat till svar kan det bero på något av följande: 

  • Uppgifterna har blivit felaktigt inmatade.
  • Id-handlingen är inte utfärdad av Polismyndigheten. 
  • Id-handlingen är förfalskad. 

Förutom Polisen utfärdar även Transportstyrelsen och Skatteverket id-handlingar. Diplomat och tjänstepass utfärdas av Utrikesdepartementet. 

Lär dig mer om säkerhetsdetaljer som kan hjälpa dig avgöra om en handling är äkta:

Säkerhetsdetaljer i pass

Säkerhetshetsdetaljer i nationellt id-kort (giltiga från den 2 augusti 2021)

Säkerhetshetsdetaljer i nationellt id-kort

Hur du enkelt och korrekt kontrollerar äktheten i svenska id-handlingar kan du läsa mer om i De sju stegen (handbok), Bankföreningen 

Säkerhetsdetaljer i europeiska pass, Europeiska rådet

Nya krav för nationellt id-kort från 2 augusti

Från och med den 2 augusti 2021 gäller nya krav och giltighetstider för nationellt identitetskort. En viktig förändring är att fingeravtryck behöver lämnas vid ansökan om nationellt identitetskort. För personer som av tillfälliga fysiska skäl inte kan lämna fingeravtryck begränsas giltighetstiden till högst ett år. Giltighetstiden för nationella identitetskort till barn under tolv år sänks också från fem år till tre år. Förändringarna införs med anledning av en EU-förordning om ökad säkerhet för vissa identitets- och upphållshandlingar.  

Om du redan har ett nationellt identitetskort gäller det fortfarande under den tid som anges på kortet. Du behöver alltså inte ansöka om ett nytt nationellt identitetskort med anledning av att de nya kraven och giltighetstiderna.