Nya krav och giltighetstider på nationella id-kort

Gäller från och med den 2 augusti 2021.

Från och med den 2 augusti 2021 gäller nya krav och giltighetstider för nationellt identitetskort. En viktig förändring är att fingeravtryck behöver lämnas vid ansökan om nationellt identitetskort. För personer som av tillfälliga fysiska skäl inte kan lämna fingeravtryck begränsas giltighetstiden till högst ett år.

Giltighetstiden för nationella identitetskort till barn under tolv år sänks också från fem år till tre år. Förändringarna införs med anledning av en EU-förordning om ökad säkerhet för vissa identitets- och upphållshandlingar.  

Om du redan har ett nationellt identitetskort gäller det fortfarande under den tid som anges på kortet. Du behöver alltså inte ansöka om ett nytt nationellt identitetskort med anledning av att de nya kraven och giltighetstiderna.