Nya pass och nationella identitetskort

Från och med den 1 januari 2022 har de svenska passen och identitetskorten förhöjd säkerhet och nytt utseende.

 • Svenska resehandlingar.
  Från och med den 1 januari 2022 har de svenska passen och identitetskorten nytt utseende.
 • Hand som håller i ett svenskt ID-kort.
  Nationellt ID-kort.
 • Svenskt pass under ultraviolett ljus.
  Svenskt pass under ultraviolett ljus.
 • Svenskt pass under ultraviolett ljus.
 • Svenskt identitetskort under ultraviolett ljus.
  Svenskt identitetskort under ultraviolett ljus.
 • Hand som håller i ett svenskt pass.
  Svenskt pass.
1/6

De nya passen och identitetskorten började gälla 1 januari 2022. Nuvarande handlingar gäller tills giltighetstiden löpt ut.

Säkerhet i fokus

Det är bland annat säkerhetsdetaljerna som har påverkat utformningen av den nya designen. Det nya passet och nationella identitetskortet är också först i världen med en så kallad ”flytande bild”. Den nya säkerhetsdetaljen bidrar till att bilden ”flyter” i flertalet vinklar beroende på betraktarens position.

De nya passen innehåller även ytterligare bilder på innehavaren som exempelvis framträder under ultraviolett ljus. En annan detalj är att foto på innehavaren som lagras på handlingens digitala lagringsmedia nu visas i färg. Detta förenklar vid kontroll av innehavarens pass.

Niosiffrigt passnummer

Passnumret och identitetskortets nummer består av en alfanumerisk serie på nio tecken istället för den tidigare åttasiffriga serien. Därmed är handlingens nummer alltid unikt.

Träd och flyttfåglar

De nya handlingarna innehåller ett återkommande tema av natur och grönska såsom lövträd i syd och barrträd i norr, något som kännetecknar Sverige.

Flyttfåglar används som en symbol för människans rörlighet. Liksom människan rör sig flyttfåglar fritt över landets gränser via luft, vatten eller på land.

Uppdaterat chip

Förutom de visuella förändringarna har även den digitala delen uppdaterats med nytt chip med förstärkt kryptografiskt skydd. De digitala förändringarna påverkar också identitetskort, som sedan i augusti 2021 innehåller fingeravtryck.

Mer information

Nyhet från november 2021 med pressbilder