Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Regler och hantering, pass

Information om passets giltighetstid, pass efter namnbyte, förlust av pass, pass för utlandsboende och rekommendation om pass vid resor m.m.

Passets giltighetstid

  • Pass och nationellt id-kort gäller i fem år.
  • Pass för barn under 12 år gäller i tre år.
  • Provisoriskt pass utfärdas för en specifik resa och gäller för den tid och giltighetsområde sökanden har behov för. Detta ska kunna styrkas vid ansökningstillfället. Längsta giltighetstid är sju månader.

Pass efter namnbyte

Vid byte av namn, personnummer eller samordningsnummer, måste du alltid byta pass och nationellt identitetskort. Polisen hämtar personuppgifterna digitalt vid ansökan om en ny resehandling. Om resa planeras i nära anslutning till en vigsel är rekommendationen att boka resan i namnet som används före vigseln. Ansökan om nytt pass kan göras efter hemkomsten. 

Förlorat pass/nationellt id-kort

Om du förlorat ditt pass eller nationella id-kort ska du anmäla det till polisen. Ring 114 14 eller besök en polisstation. Det kommer då att spärras.

Vid förlust av resehandling utomlands

Om du förlorar ditt pass eller nationella id-kort utomlands ska du kontakta närmaste svenska ambassad eller konsulat.

Ansök om nytt pass efter förlustanmälan

Ansök om ett nytt pass eller nationellt id-kort så snart som möjligt efter din förlustanmälan. Ansökan görs genom personligt besök vid någon av polisens passexpeditioner.

Tänk på att det går att få högst tre pass utfärdade inom en femårsperiod.

Kontakta polisen om du får tillbaka passet

Vänd dig till polisen om du skulle hitta eller få tillbaka ditt pass eller nationella id-kort så att polisen kan makulera det.

Har du fått ett nytt pass eller nationellt id-kort är du skyldig att lämna det gamla för makulering. Den gamla resehandlingen ska under inga omständigheter användas.

Trasigt pass/nationellt id-kort

Om ditt pass eller nationella id-kort är trasigt kan det vara ogiltigt. Det får till exempel inte finnas egna anteckningar, trasiga eller lösa sidor. Om passet eller det nationella id-kortet är trasigt bör du ansöka om ett nytt.

På passexpeditionen görs en individuell bedömning av ditt pass eller nationella id-kort för att se om det har fabrikationsfel eller om det har hanterats vårdslöst. Olika regler gäller för pass och nationellt id-kort.

Pass du kan kvittera ut

Du beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. När du ansöker om ditt fjärde pass inom samma period beviljas inte din ansökan, om du inte kan visa att du har särskilda skäl för att ytterligera pass ska utfärdas.

Pass för utlandsboende

Är du svensk medborgare och bosatt utomlands kan du ansöka om pass eller nationellt id-kort i Sverige eller på vissa svenska ambassader i utlandet. Kontakta en passexpedition för att få besked om vilka handlingar du behöver för att styrka din identitet och medborgarskap. Mer information finns på ambassaden eller konsulatet i det land du bor.

Pass för nya medborgare

När en person med utländskt medborgarskap blir svensk medborgare läggs informationen in i folkbokföringsregistret av Skatteverket inom några dagar. Ansöker du om pass eller nationellt id-kort innan informationen lagts in måste du ta med beslutet om svenskt medborgarskap i original från Migrationsverket. För person som kommer från något av de nordiska länderna utfärdar Länsstyrelsen beviset.

Blanketter om svenskt medborgarskap på Migrationsverkets webbplats

Om medborgarskap för nordiska medborgare på Migrationsverkets webbplats

Resa med pass

Polisen rekommenderar alla som ska resa inom EU att ta med passet eller det nationella id-kortet för att kunna styrka sin identitet.

Resa inom Norden

Vid resor inom Norden krävs inte pass för svenska medborgare. Du bör ändå ha med dig giltig legitimation för att styrka din identitet, bland annat om du tar in på hotell, campingplats eller liknande. Mer information om vad som gäller för resa inom Norden.

Resa inom EU

Personer som befinner sig i länder som är med i EU ska kunna styrka sitt medborgarskap. Uppgifter om medborgarskap finns i passet och det nationella id-kortet. Därför rekommenderar polisen att svenska medborgare har någon av dessa resehandlingar med sig under vistelsen i ett EU-land.

Resa till övriga länder

Information om vilka krav som ställs på pass och visum finns hos det aktuella landets ambassad eller konsulat. Läs alltid på flygbolagets webbplats om deras villkor för resa.

Andra länders krav på passets giltighetstid

Några länder kräver att passet ska vara giltigt en viss tid efter inresan. Du bör ta reda på vad som gäller i det land du ska åka till. Vänd dig till det aktuella landets ambassad eller konsulat. I vissa fall kan resebyrån lämna besked.

Förvaring av pass/nationellt id-kort

Förvara det på ett säkert ställe och se till att det inte skadas. I fel händer kan det användas i olagliga syften. Eftersom passet och det nationella id-kortet också kan användas som id-handling är de av högt värde både vid resa och vid identifiering. Att låta någon annan använda din id-handling kan vara att betrakta som missbruk av urkund. Om du tillåter detta kan det medföra att du döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Internationell standard för pass

Det är FN-organet International Civil Aviation Organization, ICAO, som utfärdar rekommendationer för pass och övriga resehandlingar. Även inom EU finns gemensamma bestämmelser om resehandlingar.

Samtliga pass som utfärdas på passenheterna i Sverige, även provisoriska pass, är maskinläsbara.

Chip i pass och nationella id-kort

Passet och det nationella id-kortet är försedda med ett chip som lagrar personuppgifter och foto. I passet lagras även fingeravtrycket i chippet. Syftet är att höja säkerheten och säkerställa att personen på fotot och den som använder resehandlingen är samma person.

Fingeravtryck i passet

Fingeravtryck i det vanliga passet är obligatoriskt och i enlighet med EU-regler. Fingeravtrycket lagras endast i datachipet i passet. Barn under sex år och de som har permanenta skador på sina fingrar behöver inte lämna fingeravtryck.

Fingeravtryck för passet tas genom att placera dina pekfingrar på en speciell läsplatta som skannar av fingeravtrycken. Vid skador på pekfingrarna skannas ett av dina andra fingrar. En sökande som har en tillfällig skada på en eller båda händerna, som gör att fingeravtryck inte kan lämnas, kan endast få ett provisoriskt pass eller nationellt id-kort, beroende på resmål.

Foto

Fotografering för pass och nationellt id-kort sker vid ansökningstillfället hos polisens passexpeditioner. Det gör att kvaliteten på fotot blir bra och utesluter att en person använder sig av någon annans foto i syfte att skaffa sig ett pass på olaglig väg.

International Civil Aviation Organization (ICAO) webbplats

Boka tid för ansökan om pass/nationellt id-kort

På många platser måste du förboka ditt besök för att ansöka om pass och nationellt id-kort. På passexpeditioner utan tidsbokning gäller drop-in.

Passexpeditioner med tidsbokning

Passexpeditioner med drop-in

Till toppen