Väntetider - frågor och svar

Anledningar till förseningar och åtgärder

Varför har situationen med de långa väntetiderna för pass uppkommit?

Den främsta orsaken är att många under pandemin inte har förnyat sitt pass. Detta i kombination med en vanlig högsäsong och att restriktionerna i samhället släpptes på en och samma gång medför att efterfrågan på passtider är mycket stor.

Har planeringen brustit, borde Polismyndigheten inte räknat med att trycket på resor och bokningen av passtider skulle öka när restriktionerna lyftes?

I förhand har vi tagit fram olika prognoser för hur efterfrågan på pass kunde utvecklas. Vi räknade med att restriktionerna skulle släppa succesivt och att en försiktig ökning av antalet ansökningar skulle ske. Pandemin har inneburit ett nytt läge för hela vårt samhälle och det är en situation som Polismyndigheten tidigare aldrig ställts inför.

Hur länge kommer det vara så lång väntan för att boka en passtid?

Vi jobbar med att utöka kapaciteten över hela landet. Det finns dock risk för ett fortsatt tufft bokningsläge under året.

Hur lång tid tar det innan man kan få sitt pass?

Tyvärr har vi förseningar då många söker samtidigt.

Aktuella leveranstider för pass och nationellt id-kort

Vad ska man göra om man vill komma iväg på en resa i sommar?

Vi släpper hela tiden nya tider. Personen som ansöker om pass kan återkommande gå in på polisen.se och försöka få en ny eller avbokad tid. I de regioner där det finns tillräckligt med passhandläggare och möjlighet har man nu förlängt öppettiderna. Allt eftersom ny personal kommer in i verksamheten så ökar vi öppettiderna i flera regioner och släpper fler bokningsbara tider.

Vad gör Polismyndigheten för att lösa situationen?

En av de avgörande faktorerna för att vi ska kunna släppa fler tider är att vi har utbildade passhandläggare som kan ta emot ansökningar och hantera utlämning av pass på ett rättssäkert sätt. Vi inledde därför rekryteringar redan i december men det är ett arbete som sker fortlöpande.

Nu har vi beslutat om två-skift som gör att vi nästan kan fördubbla antal tider för ansökan om pass. Allt eftersom ny personal kommer in i verksamheten så ökar vi öppettiderna i flera regioner och släpper fler bokningsbara tider. 

Vi förkortar utbildningstiden för att få handlägga pass och resehandlingar.

Vi arbetar med att anställa fler handläggare, men vi omfördelar också personal. Konkret betyder det att vi tar personal från annan verksamhet för att bemanna våra passexpeditioner.

Stämmer det att det säljs passtider?

Vi har fått uppgifter om att det säljs tider. Sedan en tid tillbaka har vi infört att det är personliga bokningar som måste göras och man måste nu uppge för- och efternamn. Vår bedömning är att det inte är ett omfattande problem med personer som överlåter sina passtider, men vi följer utvecklingen noga och har vidtagit och fortsätter vidta aktiviteter för att förhindra detta.

Är det olagligt att sälja/köpa en passtid?

Vad vi kan se i nuläget är det inte brottsligt om en enskild bokar en passtid för att sedan överlåta den till någon annan, däremot så försvårar man för andra som behöver passtider. Skulle en polisanmälan göras angående ett misstänkt brottsligt agerande kommer Polismyndigheten som alltid att göra en bedömning av om det anmälda ärendet kan antas utgöra ett brott eller inte.

Hur länge är det acceptabelt att medborgarna får vänta på en passtid?

Vi förstår frustrationen och är såklart inte nöjda med situationen. Polisens strävan är att medborgarna ska få en bokningsbar tid så fort som möjligt. Det pågår ett intensivt arbete för att alla ska få passtider inom rimlig tid.

Vad gör ni åt de som bokar upp passtider och sen säljer dem?

Vi har infört flera tekniska åtgärder, bland annat är bokningen numera personlig och man identifierar sig med e-legitimation när man bokar, ombokar eller avbokar sin tid. 

För att boka tid för barn behöver vårdnadshavare använda sin egen e-legitimation och boka som ombud.

När man bokat en tid med för- och efternamn kommer det namnet inte kunna ändras (114 14 kan inte heller ändra).

Jag blir utslängd ur tidsbokningssystemet när jag försöker boka en ny tid. Vad beror det på och vad gör polisen för att lösa detta?

Polismyndigheten har haft stora driftstörningar i tidsbokningssystemet för pass, orsakade av att extremt många besökt bokningssidorna samtidigt. Vi arbetar tillsammans med leverantören för att åtgärda dessa problem.

Har tillverkningstiden för pass förlängts?

På grund av den stora efterfrågan på pass är det längre leveranstider. 

Aktuella leveranstider för pass och nationellt id-kort

Om feltryckta pass

Hur många feltryckta pass handlar det om?

Det rör sig om cirka 20 000 feltryckta pass.

Kan man resa på passet?

Ja, passet är fortfarande giltigt och uppfyller de internationella kraven i enlighet med EU och ICAO doc. 9303.

Kan man ansöka om visum?

Passet är fortfarande giltigt enligt såväl EU:s regler och internationell standard och det gör att det inte borde vara några problem med visum. Kontakta dock alltid det land dit resan avser i samband med visumansökan.

Vad kostar det att få ett felaktigt pass utbytt?

Ett pass med feltryck byts ut utan kostnad.

Får man ett nytt pass med ny giltighetstid?

Man får ett nytt pass men med samma giltighetstid.

Kan man få förtur i passkön om man vill byta ut det felaktiga passet?

Det finns inga möjligheter att ge förtur, alla bokningsbara tider finns på polisen.se/pass. Passet är giltigt och kan därmed användas tills man fått en ny tid.

Varför är det inte möjligt att trycka nya pass baserat på uppgifterna de lämnade innan personerna fick de feltryckta passen?

Biometriska data (fingeravtryck) raderas när handlingen är tillverkad.

Vad är det som orsakat att passen har blivit feltryckta?

Ordningen har blivit omkastad på för- och efternamn på sidan 3 i passet.

Vet ni vilka pass som kan ha fått feltryck?

Ja, vi vet att det handlar om cirka 20 000 pass i serien AA0344984 till AA0385363.

Om provisoriska pass

Vad gäller för provisoriska pass och hur ser förutsättningarna ut?

Drop-in gäller under öppettider och det går inte att boka en tid. Vi ser redan nu att ansökningarna om provisoriska pass ökar och vi ser över vad vi kan göra för att hantera detta. Vi känner en stor sympati och förståelse för den situation som många befinner sig i. Vi jobbar intensivt med att utöka vår kapacitet för att kunna hantera fler ansökningar om vanliga pass i syfte att medborgarna inte ska behöva ansöka om dyra provisoriska pass. Som en början ska expeditionerna som utfärdar provisoriska pass utöka sina öppettider. Hur det sker ansvarar respektive region för.

Är man garanterad ett provisoriskt pass?

Det är många som söker provisoriska pass just nu och det är ofta långa köer då ansökan bara kan ske genom drop-in. Polismyndigheten kan inte garantera att den resande kan få ett provisoriskt pass. Ansökan kan göras tidigast 72 timmar innan avresan.

Var kan jag ansöka om provisoriskt pass?

Det finns 10 passexpeditioner i Sverige som kan utfärda ett provisoriskt pass. Exakt förteckning finns på polisen.se.

Om personliga passtider för ansökan

Hur fungerar ”jag är inte en robot” (captcha)?

Man måste manuellt och aktivt skriva in tecken i en ruta. Funktionen är ny och infördes torsdagen den 31 mars.

Varför har ni infört ”jag är inte en robot” (captcha)?

För att alla ska få samma möjlighet oavsett förutsättningar och för att ingen ska kunna göra massbokningar och sälja tider har vi infört detta.

Vad innebär det att namn är obligatoriskt?

I tidsbokningen måste man sedan den 4 april ange namn på den person/de personer som ska ansöka om pass. Undantag görs för personer som bokar tid genom ombud (t.ex. vårdnadshavare som bokar tid åt sina barn). Då identifierar ombudet sig med sin e-legitimation och ombudets personuppgifter anges då automatiskt i bokningen. Att det är ombudets personuppgifter som anges i bokningen utgör inget hinder vid besöket på passexpeditionen. 

Kan man använda en passtid som man har fått/köpt av någon annan? 

Bokningen finns i tidssystemet och kan användas, men Polismyndigheten kan inte garantera att personen kan göra sin ansökan på den bokade tiden. Det här gäller exempelvis om samma bokade tid har sålts till flera olika personer.

Om eventuella brister på material till pass

Hur påverkas leveranserna av pass då leverantören har tekniska problem?

Eftersom leverantören i nuläget har problem i produktionen kommer leveranstiderna att öka och uppgiven tid kommer att vara preliminär – det kommer inte att gå att ringa till polisen för att få veta den exakta leveranstiden för enskilda pass.

Aktuella väntetider och leveranstider publiceras på polisen.se varje onsdag.

Vad innebär det att företaget som tillverkar pass har tekniska problem?

Leverantören har ansvar för produktionen och måste svara på vad det innebär.

Vad gör polisen med anledning av att leverantören inte klarar att hålla avtalet?

Polismyndigheten har ett avtal med företaget om antalet pass och nationella id-kort som ska produceras och vi driver på för att se till att det blir en snabb lösning på de problem som finns och för att de avtal som finns ska följas.

Polismyndighetens arbete med att se till att fler människor får möjlighet att boka tid för att ansöka om pass/nationellt id-kort fortsätter med oförminskad styrka.

Polismyndigheten informerar också om att leveranstiderna på pass kommer att öka som en följd av tillverkarens problem.

Vad gör ni om vi skulle bli utan passböcker?

Först jobbar vi med att våra leverantörer ska prioritera Sverige och följa de avtal vi har. Utöver det förs fortlöpande dialoger för att vi ska vara så väl förberedda som möjligt för att hantera eventuella brister i kedjan.

Om man vill resa och ni inte kan tillverka pass vad ska man göra då?

Om vi skulle stå utan passböcker kan vi inte utfärda pass. Ska man resa inom EU/Schengen kan man ansöka om ett nationellt if-kort som är en giltig resehandling inom EU/Schengen.

Kommer det inte att gå att få en resehandling till sommaren?

Vi kan inte garantera att alla hinner få sin resehandling till sommaren.

Polismyndighetens arbete med att se till att fler människor får möjlighet att boka tid för att ansöka om pass/nationellt id-kort fortsätter med oförminskad styrka.

Redan idag är det långa leveranstider för att få ett pass efter ansökan och risken är att leveranstiderna ökar ytterligare är stor.

Ska du resa inom EU/Schengen räcker det med ett nationellt id-kort och där är i dagsläget leveranstiderna kortare – kötiden för att få ansöka om pass/nationellt id-kort är dock lika långa eftersom det är samma kö.

Hur vet jag hur lång leveranstid det är på mitt pass?

Den som ansöker om pass får dels information om den preliminära leveranstiden vid tillfället då ansökan görs på en passexpedition.

Dels kommer regelbundet leveranstiderna för pass att uppdateras på polisen.se

Eftersom leverantören i nuläget har problem i produktionen kommer leveranstiderna att öka och uppgiven tid kommer att vara preliminär – det kommer inte att gå att ringa till polisen för att få veta den exakta leveranstiden för enskilda pass.

Om införandet av e-legitimation

Varför inför ni e-legitimering?

E-legitimering införs för att säkerställa att de bokningar som görs gäller rätt person.

Vilken typ av e-legitimering kan man använda sig av?

För tidsbokning av pass och nationellt id-kort kommer följande e-legitimationer att kunna användas:

  • BankID
  • Mobilt BankID
  • Freja eID+

Jag har inte möjlighet att använda e-legitimation, vad gör jag?

Ta i första hand hjälp av någon som har e-legitimation, ett ombud (t.ex. vårdnadshavare som bokar tid åt sina barn), och be denne hjälpa till att boka en tid. Då identifierar ombudet sig med sin e-legitimation och ombudets personuppgifter anges då automatiskt i bokningen. Att det är ombudets personuppgifter som anges i bokningen utgör inget hinder vid besöket på passexpeditionen. Observera att du kan ha högst två aktiva bokningar per e-legitimation. Om du är i behov av fler bokningar behöver du kontakta 114 14 för hjälp.

Du kan även ringa 114 14 för att få hjälp att hitta en tid om du inte har möjlighet att använda e-legitimation.

Jag är svensk medborgare boende utomlands, hur gör jag då?

Om du bor utomlands och har ett konto i en svensk bank kan du få möjlighet att skaffa e-legitimation genom din bank. Om du inte har e-legitimation eller saknar möjlighet att få det behöver du ringa till Polisen på +46 77 114 14 00 för att få hjälp med att boka en tid för ansökan.

Jag har en tid som bokades innan e-legitimation infördes, hur gör jag för att omboka eller avboka den?

Om bokningen inte innehåller några personuppgifter kommer dina uppgifter att fyllas i automatiskt när du identifierar dig med din e-legitimation.

Om bokningen har någon annans personuppgifter som första person kommer du inte att kunna identifiera dig med din e-legitimation på bokningen, kontakta då 114 14 för hjälp.

Observera att du kan ha högst två aktiva bokningar per e-legitimation. Om du är i behov av fler bokningar behöver du kontakta 114 14 för hjälp.

Om införandet av två bokningar per e-legitimation 

Varför tillåter ni nu två bokningar per e-legitimation?

För att underlätta för ombud/föräldrar, med två bokningar per e-legitimation så kan de både göra en bokning för sig själva och för den de är ombud för.

Går det att ha bokningar i olika län?

Ja, det finns inga hinder för detta.

Kommer inte detta att göra att fler inte avbokar sin tid när de bokar en ny?

Bokningar är fortfarande personliga och även om vi nu tekniskt inför en förändring så att man kan ha två bokningar så hoppas vi att medborgarna alltid avbokar sin andra tid så att någon annan kan få den istället.

Innebär detta att vi kan dela upp barnen i flera bokningar?

Ja, det är ett av skälen till att vi genomför förändringen.