Nya regler kring sammankomster från och med den 1 december

Folkhälsomyndigheten har föreslagit nya regler kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls inomhus och har fler än 100 deltagare från och med den 1 december 2021.

Förslaget innebär att den som anordnar en sådan sammankomst eller tillställning kan ställa krav på att deltagare uppvisar vaccinationsbevis. Folkhälsomyndigheten tar även fram regler för motsvarande sammankomster eller tillställningar där vaccinationsbevis inte används.

Tillsynsmyndigheter, alltså de myndigheter som ska se till att reglerna efterlevs, är i första hand länsstyrelserna.

För mer information om Folkhälsomyndighetens nya regler, besök Folkhälsomyndighetens webbplats.

Sammankomst och tillställning

Om ett arrangemang bedöms som en allmän sammankomst (exempelvis en demonstration eller konsert)  eller offentlig tillställning (exempelvis danstillställning eller idrottsevenemang) kan man behöva söka tillstånd hos polisen eller anmäla detta till polisen.

För att en sammankomst ska räknas som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs enligt huvudregeln att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelserna gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i tillståndet från Polismyndigheten. Den som är anordnare behöver hålla sig uppdaterad om vad som gäller för sammankomsten eller tillställningen.