Förändringar i förbudet på serveringsställen från den 8 oktober

Regeringen har fattat beslut om ett undantag från förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Undantaget börjar gälla den 8 oktober.

Regeringen beslutade i mars att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tills vidare inte får hållas i Sverige. Läs mer om detta här

Regeringen har den 1 oktober 2020 beslutat om ett undantag från begränsningen om maximalt 50 deltagare. Undantaget innebär att arrangemang på serveringsställen som träffas av den tillfälliga lagen (2020:526) om smittskyddsåtgärder på serveringsställen, det vill säga till exempel restauranger och caféer, inte träffas av förbudet. Ändringen gäller från och med den 8 oktober.

Vad är ett serveringsställe?

Ett serveringsställe är en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället. Definitionen finns i 2 § lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Exempel på serveringsställen är restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier.

Vad är inte ett serveringsställe?

Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället räknas inte som serveringsställen. Exempel på sådana är kiosker, foodtrucks och take away-ställen där det saknas sittplatser och bord. Personalrestauranger och skolmatsalar omfattas inte heller.

Hålls på serveringsställe

Undantaget från begränsningen på max 50 deltagare gäller när en allmän sammankomst eller offentlig tillställning hålls på ett serveringsställe. Detta kan exempelvis vara en krogshow eller en konsert som hålls på en restaurang.

Undantaget gäller inte om serveringsstället ligger i anslutning till en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Exempel på detta kan vara när det finns möjlighet att köpa förtäring utanför en biografsalong eller teatersalong. Då hålls inte sammankomsten eller tillställningen på ett serveringsställe.

Polismyndighetens roll

Polismyndigheten tar hänsyn till undantagsbestämmelsen i sin handläggning av ansökningar om tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polismyndigheten kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs i strid med ordningslagen och andra bestämmelser som hör till lagen.

Redan meddelade tillstånd

Du behöver söka igen för att ha fler deltagare

Förordningsändringen gäller alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen.

Om det är en sådan sammankomst eller tillställning som kräver tillstånd av Polismyndigheten gäller följande. Förordningsändringen innebär inte att redan tillståndsgivna sammankomster och tillställningar som hålls den 8 oktober eller senare per automatik får ha fler deltagare än vad som framgår av redan meddelade tillstånd, även om de hålls på serveringsställen.

Du som redan har fått tillstånd att hålla en sammankomst eller tillställning med 50 deltagare på ett serveringsställe kan inte utöka deltagarantalet utan att först ha fått tillstånd till detta från Polismyndigheten. För att ett sådant tillstånd ska kunna meddelas krävs att en ny ansökan ges in. Uppge tydligt i din nya ansökan att du redan har ett tillstånd och att du nu vill kunna ha fler än 50 deltagare eftersom din sammankomst eller tillställning ska äga rum den 8 oktober eller senare på ett serveringsställe.

Polismyndigheten gör en ny prövning

När ansökan kommit in prövar Polismyndigheten om sammankomsten eller tillställningen uppfyller kriterierna för att omfattas av undantagsbestämmelsen i förordningen. En ny bedömning av sammankomsten eller tillställningen behövs också för att ordnings- och säkerhetsläget kan bli ett annat vid större deltagarantal. Platsen för sammankomsten eller tillställningen kan också vara olämplig för ett större deltagarantal, eller komma att krocka med en annan tillståndsgiven sammankomst eller tillställning.

Avseende vilka som räknas som deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, läs mer här 

Nya ansökningar

Du som önskar hålla en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan behöva tillstånd enligt ordningslagen från Polismyndigheten. Om du vill ha fler än 50 deltagare behöver din sammankomst eller tillställning hållas på ett serveringsställe för att omfattas av förordningens nya undantagsbestämmelse.

När din ansökan kommit in prövar Polismyndigheten om sammankomsten eller tillställningen uppfyller kriterierna för att omfattas av undantagsbestämmelsen i förordningen. Polismyndigheten kan be dig komplettera din ansökan om det i din ansökan inte framgår tydligt att sammankomsten eller tillställningen ska hållas på ett serveringsställe. Beskriv därför platsen för sammankomsten eller tillställningen tydligt i din ansökan.

Information om hur du ansöker om att hålla en allmän sammankomst hittar du här

Information om hur du ansöker om att hålla en offentlig tillställning hittar du här

Pågående tillståndsärenden

Om du sökt tillstånd men ännu inte har fått ett beslut från Polismyndigheten kan det finnas möjlighet att ändra eller komplettera din ansökan. Du som har ett pågående ärende om en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning med max 50 deltagare och nu vill ha fler deltagare (i enlighet med undantagsbestämmelsen) kan därför kontakta den rättsenhet som handlägger ditt ärende om du vill ändra din ansökan. Du kan behöva komplettera din ansökan om det av din ansökan inte framgår tydligt att sammankomsten eller tillställningen ska hållas på ett serveringsställe.