Sök tillstånd för byggetablering

Du behöver tillstånd från polisen för att använda en offentlig plats för byggetablering, som att ställa ut en arbetsbod, byggställning, byggsäck eller container.

Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. Även gallerior kan vara offentlig plats.

Om du behöver tillstånd för verksamhet inom ett vägområde som ligger utanför detaljplan ska du istället ansöka om tillstånd hos Trafikverket.

Sök tillstånd enligt väglagen hos Trafikverket

Tänk på att söka i god tid

Under handläggningen skickas ofta remisser (förfrågan om synpunkter) till kommunen och andra berörda myndigheter.

Vår och sommar tar det längre tid att få ett besked eftersom många söker samtidigt. Har vi fått din ansökan för sent kan det hända att vi avvisar din ansökan.

En fullständig ansökan ger dig snabbare besked

Om du fyllt i alla uppgifter och skickat med alla dokument kan du få ett besked snabbare. 

Gör så här: 

1. Fyll i ansökan

Enklast är att söka direkt med vår e-tjänst. 

Sök tillstånd för byggetablering med vår e-tjänst

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna nedan.

Sök tillstånd för byggetablering (blankett att fylla i digitalt)

Sök tillstånd för byggetablering (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Tänk på att få med följande i din ansökan:

  • Skiss med placering och mått.
  • Var och när tillståndet ska gälla.
  • Vad som ingår i byggetableringen.
  • Sökande och ansvarig.

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara blanketten på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen. 

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

2. Skicka ansökan

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider  

3. Betala avgiften 

Du måste betala en avgift för att få din ansökan prövad. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald. 

  • Avgift för att söka tillstånd för att använda en offentlig plats är 870 kronor. Om din ansökan är omfattande kan du behöva betala en högre avgift.

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan. 

4. Du får ett beslut

Du får ett beslut från oss med e-post eller brev. 

Har du frågor?

Har du frågor om hur du ansöker ska du kontakta polisen i det län tillståndet gäller.

Adresser för att skicka ansökan

För felanmälan av e-tjänsten, skicka e-post till it-avdelningen.e-tjanster@polisen.se.

Ordningslagen styr

Ordningslagen styr vad som gäller på offentliga platser. 

Ordningslagen, Sveriges riksdag

Till toppen