Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Sök tillstånd för byggetablering

Du behöver ansöka om tillstånd från polisen för att använda en offentlig plats för byggetablering, exempelvis uppställning av en arbetsbod, byggställning, byggsäck eller container.

Byggetablering ansökan

I ansökan bifogar du skisser och anger:

  • vad som ingår i byggetableringen
  • var och när tillståndet ska gälla
  • sökande och ansvarig.

Sök tillstånd för byggetablering

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter sparas i maximalt fem år från det att ärendet avslutats och kommer lämnas ut till den kommun som din ansökan avser.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Handläggningen börjar när avgiften är betald

När din ansökan är slutförd skickas en inbetalningsavi till den e-postadress du angett. Avgiften på 700 kronor ska betalas först, innan handläggningen kan påbörjas. Avgiften gäller prövningen av din ansökan och tas ut oavsett om du får tillstånd eller inte. 

Beslut skickas till den e-postadress du angett.

Problem med e-tjänsten?

För felanmälan eller tekniska frågor, skicka e-post till:
it-avdelningen.e-tjanster@polisen.se

Har du inte möjlighet att använda vår e-tjänst kan du fylla i vår ansökningsblankett om tillstånd för användande av offentlig plats och e-posta eller skicka den med vanlig post till polisen.

Ansök om tillstånd för användande av offentlig plats med blankett

Tillstånd för verksamhet enligt väglagen

När det gäller tillstånd för verksamhet inom vägområde utanför detaljplan krävs i stället tillstånd enligt väglagen.

Ansök om tillstånd på Trafikverkes webbplats

Till toppen