Sök tillstånd för uteservering

Du behöver tillstånd från polisen för att ha uteservering på en offentlig plats.

Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. Även gallerior kan vara offentlig plats.

Tänk på att söka i god tid 

Under handläggningen skickas remisser (förfrågan om synpunkter) till kommunen och andra berörda myndigheter.

Vår och sommar söker många samtidigt och då kan det ta längre tid att få ett besked. Har vi fått din ansökan för sent kan det hända att vi avvisar din ansökan.

En fullständig ansökan ger dig besked snabbare

Om du fyllt i alla uppgifter och skickat med alla dokument kan du få ett besked snabbare. 

Gör så här: 

1. Fyll i ansökan

Enklast är att söka direkt med vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du betala avgiften för ansökan med betalkort. 

Sök tillstånd för uteservering med vår e-tjänst

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna nedan.

Sök tillstånd för uteservering (blankett att fylla i digitalt)

Sök tillstånd för uteservering (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Tänk på att få med följande i din ansökan:

  • Skiss med placering och mått.
  • Var och när tillståndet ska gälla.
  • Namn på serveringen.
  • Sökande och ansvarig.

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara blanketten på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen.

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation. 

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider 

3. Betala avgiften

Du måste betala en avgift för att få din ansökan prövad. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Om du i stället använder e-tjänsten kan du betala direkt med betalkort. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald. 

  • Avgift för att söka tillstånd för att använda offentlig plats är 870 kronor. 

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan. 

4. Du får ett beslut 

Du får ett beslut från oss med e-post eller brev. 

Har du frågor?

Har du frågor om hur du ansöker ska du kontakta polisen i det län tillståndet gäller.

Adresser för tillståndsansökan

Ordningslagen styr

Ordningslagen styr vad som gäller på offentliga platser. 

Ordningslagen, Sveriges riksdag