Sök tillstånd för uteservering

Du behöver tillstånd från polisen för uteservering på offentlig plats.

Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. Även gallerior kan vara offentlig plats.

Så ansöker du

Följ stegen nedan för att ansöka. Tänk på att skicka din ansökan i god tid. Under handläggningen skickas remisser till flera instanser. Normal handläggningstid är 1–2 veckor, men under vår och sommar tar det längre tid eftersom det är många som ansöker om tillstånd samtidigt. Har vi fått din ansökan för sent kan det hända att vi avvisar ansökan.

1. Använd e-tjänst eller fyll i ansökningsblankett

Se till att följande finns med i din ansökan:

  • Skiss med placering och mått.
  • Var och när tillståndet ska gälla.
  • Namn på serveringen.
  • Sökande och ansvarig.

E-tjänst för ansökan

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Om du använder en digital blankett måste du först spara blanketten på din dator. Sen kan du fylla i den och spara igen. Annars finns det en risk att din ansökan är tom när den kommer till oss.

Fyll i blanketten med så mycket information du kan och bifoga skiss. Om vi behöver begära in kompletteringar, tar handläggningen längre tid.

2. Skicka in ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adresser för tillståndsansökan

Du kan även välja att ansöka på en polisstation.  

3. Betala in avgiften för tillståndsansökan

När din ansökan är registrerad skickas en inbetalningsavi till den e-postadress du angett. Om inte e-post angivits skickas avin per post. Avgiften för ansökan om tillstånd att använda offentlig plats är 870 kronor. Avgiften ska betalas innan handläggningen kan påbörjas. Avgiften gäller prövningen av din ansökan och tas ut oavsett om du får tillstånd eller inte.

4. Beslut

Beslutet skickas till den e-postadress du angivit. Har du inte angett en e-postadress skickas det istället till den postadress du angivit.

Har du frågor?

Har du frågor om hur du ansöker ska du kontakta polisen i det län tillståndet gäller.

Adresser för tillståndsansökan

För felanmälan av e-tjänsten, skicka e-post till it-avdelningen.e-tjanster@polisen.se.

Till toppen