Sök
Stäng Meny

Blanketter för vapentillstånd

Så gör du när du ansöker om vapentillstånd via blankett.

Dessa blanketter hittar du här:

Alla uppgifter i blanketten måste vara ifyllda och avgiften betald innan din ansökan behandlas. Om du inte fyller i rätt uppgifter tar det längre tid att handlägga eftersom ansökan måste kompletteras först.

Ansök om tillstånd via blankett - så gör du

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsterna för att ansöka om vapenlicens eller ansöker om annat vapentillstånd, ansöker du via blankett och skickar till polisen. Så här gör du:

1. Fyll i blanketten.

Spara blanketten på din dator innan du börjar fylla i den. Se till att blanketten är komplett ifylld. Om uppgifter saknas måste en handläggare kontakta dig. Det innebär att din ansökan tar längre tid.

2. Kontrollera vilka bilagor som behövs.

Kom ihåg att skicka med de bilagor som krävs. De vanligaste bilagorna är:

  • Jakt: Motivering för vapen utöver jaktvapengarderoben (5:e-6:e vapnet).
  • Målskytte: Föreningsintyg från din målskytteförening (du kan skanna in och skicka, original behövs inte).
  • Köp från privatperson: Originallicens från överlåtare (Skriv ditt personnummer på baksidan av överlåtarens originallicens och skicka in per post till polisen i din region).
  • Minne: Pluggningsintyg och en beskrivning av din relation till överlåtaren eller vapnet.
  • Udda ändamål: Motivering och nödvändiga intyg.
  • Samling: Beskrivning av vad du samlar på samt vilka begränsningar samlingen har.

3. Skicka in underlagen.

Skicka in blankett och bilagor digitalt. Se adress dit ansökan ska skickas under respektive blankett. För de blanketter som måste skrivas under: skriv ut blanketten, signera, skanna in och skicka digitalt. Kompletteringar i ärenden, allmänna frågor och information skickas alltid till respektive polisregion.

4. Betala in avgiften.

När polisen tagit emot din ansökan skickas en avi ut (med avgiften) per post. Använd betalningsavin och betala så snart som möjligt. Handläggningen av ditt ärende påbörjas först när du betalat in avgiften.

5. Beslut fattas.

Polisen skickar beslutet, om du ska få vapenlicens eller inte, till din folkbokföringsadress. Har du fått ansökan beviljad skickas din vapenlicens med posten.

Hit skickar du blanketten

Vapenlicens, ansökan

Använd blanketten för att ansöka om att inneha vapen, när du vet vilket vapen du ska köpa.

PM 551.1 - Vapenlicens, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 1 MB)

PM 551.1 - Vapenlicens,  Ansökan (Skriv ut fyll och i för hand) (pdf, 189 kB)

Dubblettlicens, ansökan

Om du har tappat bort din licens använder du den här blanketten för att få en ny. (161014)

PM 551.3 - Dubblettlicens, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 1 MB)

PM 551.3 - Dubblettlicens, Ansökan (Skriv ut fyll och i för hand) (pdf, 1 MB)

Inköpstillstånd, ansökan

Använd blanketten för att ansöka om att inneha vapen, men inte vet exakt vilket vapen du ska köpa. Det vill säga du saknar vapen-id och tillverkningsnummer.

PM 551.5 - Inköpstillstånd, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 2 MB)

PM 551.5 - Inköpstillstånd, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand (pdf, 746 kB)

Inneha ammunition, ansökan

PM 551.2 - Inneha ammunition, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 3 MB)

PM 551.2 - Inneha ammunition, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 99 kB)

Hit skickar du blanketten

Medlemskap i skytteförening, intyg

Den här blanketten signeras av din skytteförening och styrker medlemskap för dig som målskytt. Blanketten styrker även din aktivitet, skjutskicklighet och behov av sökt vapen.

PM 551.24 - Medlemskap i skytteförening, Föreningsintyg (Fyll i digitalt) (pdf, 2 MB)

PM 551.24 - Medlemskap i skytteförening, Föreningsintyg (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 142 kB)

Lån av skjutvapen, ansökan

Du måste ansöka om tillstånd för att få låna ett vapen av någon annan, om du inte redan har tillstånd för vapen av samma typ och för samma ändamål (exempelvis kulvapen klass 1, ändamål jakt).

PM 551.26 - Låna skjutvapen, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 604 kB)

PM 551.26 - Låna skjutvapen, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 103 kB)

Lån av skjutvapen, intyg

Om du har tillstånd att inneha vapen av samma typ och för samma ändamål som det vapen du ska låna, krävs inget tillstånd. Däremot måste ni skriva ett intyg som ska kunna visas upp vid kontroll.

PM 551.4 - Lån av skjutvapen, Intyg (Fyll i digitalt) (pdf, 2 MB)

PM 551.4 - Lån av skjutvapen, Intyg (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 114 kB)

Förvara vapen hos annan, ansökan

Du ansvarar själv för förvaring av ditt vapen, i godkänt vapenskåp på din folkbokföringsadress (där du bor). Om du ska förvara vapnet hos någon annan krävs tillstånd. (161014)

PM 556.1 - Förvara vapen hos annan, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 529 kB)

PM 556.1 - Förvara vapen hos annan, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 74 kB)

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) och ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen. Dina uppgifter sparas i maximalt 20 år.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter enligt vad som framgår av vapenlagen. Det innebär bl.a. att uppgifterna kan komma att lämnas ut till Interpol eller Europol, till en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, eller till en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst. Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får dessutom medges direktåtkomst till vapenregister.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Relaterade länkar

Samtliga blanketter finns i blankettarkivet.