Hit skickar du ansökan om vapentillstånd

Skicka helst din ansökan om vapentillstånd med e-post. Har du inte möjlighet att använda e-post kan du även skicka den med vanlig post. Beroende på tillstånd kan adressen du ska använda variera.

Vanliga blanketter

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten eller söker ett tillstånd som det inte finns någon e-tjänst för går det bra att använda blanketter. Samtliga blanketter hittar du i vårt blankettarkiv.

Följande blanketter ska skickas via e-post till:
vapentillstand@polisen.se 

(Observera, e-postadressen gäller enbart ansökan med bilagor, ej kompletteringar, frågor eller information.)

 • 551.1 - inneha skjutvapen
 • 551.2 - inneha ammunition
 • 551.26 - låna skjutvapen
 • 551.3 - dubblettlicens
 • 551.5 - inköpstillstånd
 • 556.1 - förvara skjutvapen/ammunition hos annan
 • 556.3 - uppgift om sammanslutnings vapenförvaring

eller till postadress:
Polismyndigheten
Region Bergslagen/Stockholm/Öst/Väst/Syd/Nord/Mitt
(Ange enbart din region)
981 83 Kiruna

Tillfällig införsel och transitering av vapen

Blankett 553.17, 553.18 (transitering) samt blankett 553.10 (tillfällig införsel av vapen till Sverige som exempelvis gästjägare eller målskyttar som ska jaga eller tävla i Sverige) skickas via e-post till:
weapon-arlanda.stockholm@polisen.se.

Kompletteringar, frågor & övriga blanketter

Följande blanketter samt alla kompletteringar i ärenden, allmänna frågor och information skickas till respektive polisregion.

 • 551.4 - lån av skjutvapen, intyg
 • 551.6 - tillstånd att inneha ljuddämpare
 • 551.24 - medlemskap i skytteförening, föreningsintyg
 • 553.1 - skjutvapenpass (EU), ansökan och bilaga
 • 553.5 - utförsel av vapen från Sverige, ansökan
 • 553.3 - överföring av vapen/ammunition till Sverige
 • 558.2 - begäran om återkallelse av tillstånd för innehav av ljuddämpare

Polisen Gotland, Stockholms län

(polisregion Stockholm)

E-post: registrator.stockholm@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten
Rättsavdelningen
Förvaltningsrätt 1/vapen
106 75 Stockholm

Polisen Jönköping, Södermanland, Östergötland

(polisregion Öst)

E-post: registrator.ost@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten
Polisregion Öst
Box 345
581 03 Linköping

Polisen Dalarna, Värmland, Örebro län

(polisregion Bergslagen)

E-post: registrator.bergslagen@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen
Box 1804
701 18 Örebro

Polisen Gävleborg, Uppsala län, Västmanland

(polisregion Mitt)

E-post: ansokan.region-mitt@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten
Polisregion Mitt
751 81 Uppsala

Polisen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland

(polisregion Nord)

E-post: registrator.nord@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten
Polisregion Nord
901 71 Umeå

Polisen Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne

(polisregion Syd)

E-post: registrator.syd@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten
Polisregion Syd
205 90 Malmö

Polisen Halland, Västra Götaland

(polisregion Väst)

E-post: registrator.vast@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten
Polisregion Väst
405 90 Göteborg