Digital vapenbok ersätter den manuella

Vid årsskiftet 2023/2024 kommer Polismyndigheten att införa en digital vapenbok för landets samtliga vapenhandlare. Den digitala vapenboken ersätter då den manuella vapenboken.

Den digitala vapenboken - en e-tjänst som förenklar

Den digitala vapenboken, som blir en e-tjänst, kommer att förenkla och underlätta för dig som vapenhandlare vid Polismyndighetens årliga tillsyn. I dagsläget avser den enbart de inköps- och försäljningstransaktioner som görs och kommer inte ersätta de system som redan finns ute på marknaden, med funktioner för administration av kundregister, etikettutskrifter, faktureringsstöd eller visning av vapen webbsidor.

Vi behöver din hjälp!

För att underlätta införandet för dig som vapenhandlare, för systemleverantörer och för Polismyndigheten, behöver vi nu din hjälp.

Den 27 januari 2023 skickade vi ut en skrivelse med en tillhörande enkät till landets vapenhandlare (observera att du som är vapenreparatör eller mäklare inte kommer få detta utskick). Var vänlig svara på frågorna i enkäten och skicka in till Polismyndigheten.

Är du vapenhandlare men har inte fått utskicket?  Mejla in dina uppgifter till digitalvapenbok@polisen.se

Varför en digital vapenbok?

2017 antogs Europaparlamentets och rådets ändringsdirektiv till vapendirektivet. Ändringsdirektivet innebär:

  • att du som vapenhandlare behöver redovisa alla dina vapentransaktioner till Polismyndigheten elektroniskt
  • att Polismyndigheten har en skyldighet att uppdatera sina register med denna transaktionsdata.

Direktivet ställer också krav på spårbarhet av skjutvapen som befinner sig inom landets gränser.

Håll dig uppdaterad

Polismyndigheten kommer kontinuerligt uppdatera denna sida med information kring digitala vapenboken och vad som kommer ske framöver.

För programvaruföretag

Har du ett programvaruföretag som erbjuder digitalt transaktionssystem för vapenhandlare och vill komma i kontakt med oss, mejla dina uppgifter till digitalvapenbok@polisen.se, så kontaktar vi dig.

Ändringsdirektivet: (EU) 2017/853 om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (91/477/EEG).