FAQ om digitala vapenboken

Varför införs digital vapenbok? När införs den? Här hittar du svar på dessa frågor och några andra vanliga frågor om vapenboken.

Information om den digitala vapenboken publiceras löpande på polisen.se/digital-vapenbok.

Varför införs digital vapenbok?

2017 antogs Europaparlamentets och Europarådets ändringsdirektiv till vapendirektivet. Ändringsdirektivet innebär dels att vapenhandlare behöver redovisa alla sina vapentransaktioner till Polismyndigheten elektroniskt, dels att Polismyndigheten sedan har en skyldighet att uppdatera sina register med denna transaktionsdata. Direktivet ställer också krav på spårbarhet av skjutvapen som befinner sig inom landets gränser.

När införs digitala vapenboken?

Införandet planeras till årsskiftet 2023/2024, exakt datum är ännu inte beslutat.

Hur får jag tillgång till den digitala vapenboken?

E-tjänsten digital vapenbok kommer finnas på polisen.se.

Behöver jag extra programvaror för att kunna använda den digitala vapenboken?

En modern webbläsare är det enda som krävs för att kunna arbeta i vapenboken. Du behöver också tillgång till en identifieringstjänst.  

Vilka kommer att ha tillgång till den digitala vapenboken?

Föreståndare och ersättare i vapenhandeln. Enskilda vapenhandlare.

Vem ansvarar för att informationen i den digitala vapenboken är korrekt?

Den som företräder vapenhandeln eller i fallet med enskilda handlare, du själv.

Får jag behålla den fysiska vapenboken när jag har gått över till den digitala?

Du ska precis som tidigare spara dina fysiska vapenböcker i handeln i minst 10 år.

Vad gäller registrering av befintligt lager vid införande av digital vapenbok?

Befintligt lager kommer att behöva registreras i digital vapenbok. Mer information om detta kommer att läggas upp på polisen.se.

Krävs det en utbildning för att kunna börja använda sig av digital vapenbok?

Nej, det kommer finnas anvisningar till hur du ska gå vidare i e-tjänsten. Det kommer även publiceras manualer på polisen.se för hur du ska registrera i e-tjänsten.

Kommer e-tjänsten vara tillgänglig dygnet runt?

Ja.

Kostar det någonting att använda sig av den digitala vapenboken?

Nej.

Kommer den digitala vapenboken finnas som app?

Nej.