Sök
Stäng Meny

Hantering av vapenlicens

Du är skyldig att ha med dig din vapenlicens när du ska transportera vapen, exempelvis till jakt eller målskytte.

Om du ska transportera vapen

Du behöver alltid ha med dig din vapenlicens vid transport av vapen. Undantag är om det är fråga om jaktvapen eller vapen som är avsett för tävlings- eller övningsskjutning, då kan du istället ha med dig ett vidimerat jaktkort eller medlemskort som intygar medlemskap i en godkänd förening. Vad som gäller framgår i vapenförordningen 12 kap. 3 § (1996:70), Riksdagens webbplats.

Om du lånat vapen

För att låna ett skjutvapen krävs som huvudregel att du har tillstånd från polisen. Vid transport av skjutvapnet krävs då att du har med dig detta lånetillstånd.

Om du själv har tillstånd för motsvarande skjutvapen som det du lånar krävs dock inget lånetillstånd. Däremot behöver du ha med dig ett intyg om att du får låna skjutvapnet.

Blankett för ansökan om lånetillstånd samt blankett för intyg om lån finns på sidan Ansökan om vapentillstånd/licens.

Om du tappat bort din licens

Om du tappat bort din licens måste du ansöka om en dublettlicens. Skulle originallicensen senare komma till rätta är du skyldig att lämna in originallicensen till polisen.

Om din licens blivit återkallad

Om din licens blir återkallad får du inte använda ditt vapen. Både vapen och licens ska lämnas in till polisen för förvaring. Du har tre månader på dig att själv sälja vapnet. Därefter beslutar polisen om inlösen.

Ansök om vapentillstånd/licens