Sök

Ta med vapen från Sverige tillfälligt

Du som har svensk vapenlicens och ska åka utomlands för att delta i exempelvis jakt eller målskyttetävling behöver inte ansöka om tillstånd från svensk polis för ut- och återinförsel från och till Sverige men du behöver göra en anmälan till Tullverket.

Tänk på att de flesta länder kräver att du ansöker om att få föra in vapen i det landet. Ta själv reda på vad som gäller för det land du ska åka till.

Anmäl till Tullverket

När du har svenskt vapenlicens och tillfälligt ska föra ut ditt vapen ur Sverige till Norge eller ett EU-land ska du fylla i en skjutvapendeklaration via internet. Det innebär att du inte behöver uppsöka Tullverket när du passerar gränsen vid ut- eller återinförsel av ditt eller dina vapen.

Du har även rätt att ta med dig ammunition som du behöver för det/de vapen som du för med dig.

Om du inte har möjlighet att anmäla den tillfälliga utförseln via internet eller om du reser till ett land utanför EU/Norge, så ska du anmäla detta till Tullverket på utförselorten. Anmälan kan ske muntligt och du ska på begäran av personalen på Tullverket visa upp vapenlicens eller vapenpass. Vid återinförsel ska du göra en anmälan till Tullverket på införselorten och visa upp vapen och vapenlicens eller vapenpass.

Vid en eventuell kontroll av Tullverket ska du kunna ange det deklarations-id som du fått när du gjort anmälan.

Kom ihåg att anmäla återinförseln och avregistrera din skjutvapendeklaration senast 20 dagar efter återinförseln.