Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Anhörig till brottsutsatt

Som anhörig till en person som blivit utsatt för ett brott kan du själv behöva stöd och hjälp. Du kan även behöva kunskap om hur du kan stötta och hjälpa en person som är eller blivit utsatt.

Här hittar du organisationer, myndigheter och andra instanser där du kan få stöd. I många organisationer finns personer med liknande erfarenheter.

Kommunerna kan stötta

Kommunerna kan erbjuda stöd och hjälp till både anhöriga och brottsutsatta.

Kontakta din kommun för information om vilken hjälp de kan erbjuda.

Brottsofferjourer hjälper

Brottsofferjourer kan ge dig råd, information och stöd. De hjälper dig som är anhörig eller närstående, du som drabbats av brott eller blivit vittne till brott.

På Brottsofferjourens webbsida hittar du telefonnummer och mer information

Kyrkan har jourhavande präst

Kyrkan kan du alltid vända dig till. Svenska kyrkan har jourhavande präst klockan 21.00 - 06.00, ring 112.

Mer information om stöd och hjälp på Svenska kyrkans webbsida.

Det finns också andra samfund du kan kontakta. Även om du inte haft kontakt med kyrkan tidigare kan du alltid vända dig dit.

Sjukvården ger råd

Sjukvården kan erbjuda hjälp och stöd, såsom kurator och psykolog. Kontakta din vårdcentral.

Råd till anhöriga i olika situationer kan du läsa om på webbplatsen Vårdguiden, en tjänst från Sveriges landsting och regioner.

Misstanke om brott i nära relation

Om du misstänker att någon i din närhet blir utsatt för våld finns dessa organisationer att vända sig till

ROKS, riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Unizon, som samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter

Kvinnofridslinjens webbplats där det finns information och telefonnummer till dig som är anhörig.

Rikskriscentrum – en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer.

Gäller det barn

HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, webbplats

BRIS, barnens rätt i samhällets webbplats

Rädda barnens webbplats.

Anhörig till trafikskadade

Personskadeförbundet, RTP, står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. De ger stöd, information och vägledning till personer med bland annat nack- och ryggmärgsskador och till deras anhöriga.

Personskadeförbundet webbplats

Anhörig till någon som avlidit till följd av brott

RAV, Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, har till syfte att verka stödjande och opinionsbildande för att anhöriga till dem som har dödats genom våldsbrott ska få ett bättre stöd från både omvärld och samhälle.

RAV, Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödande, webbplats

MADD, Mothers against drunk driving, är en frivilligorganisation mot rattfylla. Här finns stöd och hjälp för de närstående som drabbats. 

MADD, Mothers against drunk driving webbplats

Till toppen