Det särskilda personsäkerhetsprogrammet

Det särskilda personsäkerhetsprogrammet är den mest ingripande skyddsåtgärden. Det används enbart i undantagsfall och kallas ibland för vittnesskyddsprogrammet.

Personer som har betydelse för utfallet i en rättslig process kan få skydd genom polisens särskilda personsäkerhetsprogram. Med det menas till exempel någon som vittnar under en rättegång och kan påverka om en misstänkt person fälls för ett visst brott.

Det kan också gälla tidigare kriminella som genom att berätta avgörande uppgifter för polisen utsätter sig för risken att bli hotade.

Även personer som arbetar inom exempelvis domstolsväsendet eller inom polisen och måste kunna utöva sitt yrke utan att påverkas av hot eller våld kan ingå i programmet.