Här får du stöd och hjälp

Det finns hjälp att få för dig som är utsatt för brott i nära relation. Många kommuner har hjälpprogram för att hjälpa utsatta kvinnor och män.

Polisen kan göra en riskanalys för att se om det finns behov av att ge dig skydd. Det finns olika grader av skydd, beroende på hur hotbilden ser ut.

Skydd för hotade

Stöd och skydd från polisen

  • Polisen kan svara på frågor och hänvisa dig vidare till en hjälporganisation för fortsatt stöd.
  • Polisen samverkar med andra instanser i samhället som kan ge dig skydd. Kommunen kan till exempel ge dig skyddat boende.
  • Polisen gör vanligtvis en riskanalys och kan vid behov hjälpa dig med olika former av skydd, till exempel överfallslarm, en egen kontaktperson och möjlighet till informations- och säkerhetssamtal. 

Kontaktförbud kan beslutas

Åklagaren kan besluta om kontaktförbud. Det innebär att den som eventuellt hotar dig inte får kontakta dig genom besök, via telefon, e-post eller liknande.

Läs mer om kontaktförbud

Rätt att få stöd i rättsprocessen

Du har i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson vid besök hos polisen. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Stödpersonen får inte någon ersättning för att delta.

Du kan även få ett juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet stöder dig genom hela den juridiska processen. Om du önskar ett målsägandebiträde talar du om det för polis eller åklagare.

Informationsfilm om stöd och hjälp

Ersättning till brottsoffer

Du som har blivit drabbad av ett brott kan ha rätt till ersättning, men då krävs att det finns en polisanmälan.

Om ersättning på Brottsoffermyndighetens webbplats

Finns det en anmälan har du också möjlighet att ansöka om ersättning från ditt försäkringsbolag för skador.

Hjälp finns om man vill ändra sitt våldsamma beteende

Det finns också hjälp att få för den som vill ändra sitt våldsamma beteende, något som erfarenheten visar att de flesta vill.

De som söker hjälp för att sluta använda våld är nästan alltid oroade och skrämda av sitt våldsamma beteende. De känner ofta skam och skuld.

I de flesta kommuner finns jourer och särskilda mottagningar som är vana vid att hantera den här typen av frågor och som kan hjälpa till.

Organisationer som ger hjälp och stöd

Brottsofferjouren är en organisation som arbetar med att ge stöd till brottsoffer, och de har också en stödlinje som är gratis att ringa till.

Stöd och hjälp på Brottsofferjourens webbplats

Hjälp och stöd för kvinnor

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit man kan ringa kostnadsfritt (även män). Linjen är bemannad dygnet runt och du kan vara anonym. Att du ringt dit syns inte på din telefonräkning.

Hjälp och stöd för barn och ungdom

Är du barn eller ungdom och har blivit utsatt för eller bevittnat våld i hemmet kan du ringa till Bris - Barnens rätt i samhället, för att få hjälp och stöd. Alla som arbetar på Bris har tystnadsplikt, du behöver inte berätta vem du är. Bris betalar samtalet och det syns inte på telefonräkningen att du har ringt dit.

Hjälp och stöd för HBTQ-personer

Hjälp och stöd för män

Rikskriscentrum är en riksorganisation med verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor.

Rikskriscentrums webbplats

Jourhavande präst

Svenska kyrkan erbjuder jourhavande präst mellan klockan 21 och 6. Även om du inte haft kontakt med kyrkan tidigare kan du alltid vända dig dit. Det finns även andra samfund du kan kontakta. 

Jourhavande präst

Brottsofferguiden

Brottsofferguiden ger dig som blivit utsatt för brott en överblick över vad som kan vara aktuellt i den situation du är i nu. Webbplatsen drivs av Brottsoffermyndigheten.

Brottsofferguiden.se

Till toppen