Här får du stöd och hjälp

Det finns hjälp att få för dig som är utsatt för brott i nära relation. Många kommuner har hjälpprogram för att hjälpa utsatta.

Polisen kan göra en riskanalys för att bedöma om det finns behov av stöd eller skydd. Det finns olika grader av skydd, beroende på hur hotbilden ser ut.

Stöd och skydd från polisen

  • Polisen samverkar med andra instanser i samhället som kan ge dig stöd och skydd. Det kan handla om kontakt med en hjälporganisation för fortsatt stöd eller med kommunen för exempelvis skyddat boende.
  • I samband med polisanmälan görs en initial riskbedömning. Vid behov kan vi hjälpa dig med olika former av stöd eller skydd, till exempel säkerhetssamtal, larmtelefon eller annan åtgärd som kan hjälpa dig.

Kontaktförbud

Om det finns en risk för att du kommer att utsättas för brott, förföljelse eller andra allvarliga trakasserier kan du ansöka om ett kontaktförbud. Det är en åklagare som beslutar om kontaktförbudet. Ett kontaktförbud innebär att förbudspersonen inte får kontakta dig genom besök, via telefon, e-post eller liknande.

Skydd för hotade

Kontaktförbud

Rätt att få stöd i rättsprocessen

Du har i många fall rätt till ett målsägandebiträde och polisen kommer att ställa frågan till dig, om du inte redan har berättat att du vill ha ett. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet stöder dig genom hela den juridiska processen och kan hjälpa dig med eventuella ersättningsanspråk.

Du har i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson vid besök hos polisen. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Tänk på att ett vittne inte kan vara stödperson. Stödpersonen får inte någon ersättning för att delta.

Ersättning till brottsoffer

Du som har blivit drabbad av ett brott kan ha rätt till ersättning, men då krävs att det finns en polisanmälan.

Om ersättning på Brottsoffermyndighetens webbplats

Finns det en anmälan har du också möjlighet att ansöka om ersättning från ditt försäkringsbolag för skador.

Barn som bevittnat våld i nära relationer betraktas som brottsoffer (men inte som målsägande) och har därmed rätt till brottsskadeersättning. För att barn ska kunna få ut sin brottsskadeersättning måste det alltid finnas en polisanmälan.

Du som vill ändra ditt våldsamma beteende

Det finns också hjälp att få för dig som vill ändra ditt våldsamma beteende, något som erfarenheten visar att de flesta vill. De som söker hjälp för att sluta använda våld är nästan alltid oroade och skrämda av sitt våldsamma beteende. De känner ofta skam och skuld. I de flesta kommuner finns jourer och särskilda mottagningar som är vana vid att hantera den här typen av frågor och som kan hjälpa till.

Organisationer som ger hjälp och stöd

Brottsofferjouren är en organisation som arbetar med att ge stöd till brottsoffer, och de har också en stödlinje som är gratis att ringa till.

Hjälp och stöd för kvinnor

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit man kan ringa kostnadsfritt (även män). Linjen är bemannad dygnet runt och du kan vara anonym. Att du ringt dit syns inte på din telefonräkning.

Hjälp och stöd för barn och ungdom

Är du barn eller ungdom och har blivit utsatt för eller bevittnat våld i hemmet kan du ringa till Bris - Barnens rätt i samhället, för att få hjälp och stöd. Alla som arbetar på Bris har tystnadsplikt, du behöver inte berätta vem du är. Bris betalar samtalet och det syns inte på telefonräkningen att du har ringt dit.

Ungarelationer.se arbetar med att ge stöd och information till den som är under 20 är och som blir utsatt i sin relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

Hjälp och stöd för HBTQ-personer

Hjälp och stöd för män

Män arbetar med att främja jämställdhet och förebygga våld hos killar och unga män. De lyssnar på berättelser och frågor som berör och påverkar deras liv. Främst gör de detta genom deras digitala stödplattform Killar.se, som har både en chatt och en samtalsmottagning.

För dig som utsätter någon för våld

Rikskriscentrum är en riksorganisation med verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor.

Till Välj att sluta kan personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation vända sig anonymt för att ta första steget mot en förändring. Även yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor om våldsamt beteende kan ringa.

Jourhavande präst

Svenska kyrkan erbjuder jourhavande präst mellan klockan 21 och 6. Även om du inte haft kontakt med kyrkan tidigare kan du alltid vända dig dit. Det finns även andra samfund du kan kontakta. 

Brottsofferguiden

Brottsofferguiden ger dig som blivit utsatt för brott en överblick över vad som kan vara aktuellt i den situation du är i nu. Webbplatsen drivs av Brottsoffermyndigheten.