Vad händer efter polisanmälan?

Om du själv eller någon du känner har blivit utsatt för brott i nära relation, anmäl det till polisen genom att ringa 114 14 eller 112 om det är akut. Du kan också vända dig till direkt till polisstationen där du bor..

Vad händer efter anmälan är gjord?

Efter att polisen har tagit emot din anmälan kommer du att kallas till förhör för att berätta mer.

Under polisförhöret är viktigt att du berättar så utförligt som möjligt om vad som har hänt. Den här typen av frågor är viktiga att få svar på för att ärendet ska kunna leda vidare:

  • Vilken form av hot, våld eller annat brott har du blivit utsatt för?
  • Vem eller vilka utsätter dig för detta?
  • Har det pågått länge?
  • Finns det vittnen?
  • Har någon skadat dig? På vilket sätt?

Förundersökning inleds

Brottsutredningen, som kallas förundersökning, är till för att samla in uppgifter om det som har inträffat. Den leds av åklagaren.

När förundersökningen är klar beslutar åklagaren om det finns tillräcklig bevisning för att den som misstänks för brottet ska kunna åtalas.

Beslut om åtal görs

Ett åtal leder till muntlig förhandling i tingsrätten, det som kallas rättegång. Där förhörs du, den tilltalade (den som är åtalad) och eventuella vittnen. Sedan gör domstolen sin bedömning och fäller domen.

Om du, eller den tilltalade, inte är nöjd med tingsrättens dom kan den överklagas till hovrätten.

Vad händer om anmälan läggs ner?

Det händer att ärenden läggs ned i brist på bevis. Det betyder inte att polis och åklagare inte tror på den utsattes berättelse, utan helt enkelt på att det inte går att driva ett ärende till åtal om det saknas tillräcklig bevisning eller vittnen som stöder den utsattes berättelse.

Till toppen