Vad räknas som brott i en nära relation?

Med brott i nära relationer menas brott där den som blir utsatt är eller har varit gift, sambo eller särbo med förövaren, eller har barn med förövaren.

Brott i nära relation kan också vara att man är utsatt för brott av föräldrar, syskon eller andra släktingar, så kallad hedersrelaterad brottslighet. Brotten kan till exempel bestå av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

Som brott räknas också situationer där

  • den ena parten tvingar eller hotar den andra
  • den ena parten stänger in eller befinner sig hemma hos den andra utan lov.

Brott i nära relationer faller under allmänt åtal, vilket innebär att polisen är skyldig att utreda – och den utsatte kan inte hindra att en utredning sätts igång. Utredningen leds av en åklagare.

För att en polisutredning ska kunna starta krävs att det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har begåtts.

Det kan till exempel vara att någon

  • påträffas med blåmärken, sår eller andra skador efter våld från en närstående
  • berättar att hon eller han utsatts för våld eller hot från en närstående, exempelvis hot via SMS eller e-post.

Utsatt för hedersbrott

  • Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du får träffa, eller där du får stryk för att lära dig att lyda?
  • Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktingar?
  • Tvingas du dölja din sexuella läggning?

Då kan du vara utsatt för ett eller flera brott som går under begreppet hedersrelaterad brottslighet.

Både flickor och pojkar drabbas av hedersrelaterade brott

Det finns fortfarande kvar en föreställning om att hedersrelaterat våld och förtryck drabbar endast flickor och kvinnor, men även pojkar och män drabbas.

Pojkarna och männen är ofta friare än flickorna och kvinnorna, men de drabbas bland annat av arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap. Det är också de som får i uppgift att bevaka och kontrollera sina systrar och kusiner.

Om inte sönerna uppfyller förväntningarna kan de själva drabbas av våld och förtyck. Det finns kända fall där pojkar och unga män blivit dödade på grund av val av fel partner eller sexuellt beteende som anses avvikande.

Hedersbrott mot homo-, bi- och transsexuella

Homo-, bi- och transsexuella personer som lever inom hederskulturer är särskilt utsatta. Homo-, bi och transsexualitet är tabubelagt inom många samhällen och anses vara en olaglig handling. Därmed ökar risken för att utsättas förförföljelse, utfrysning, våld och mord.

En homo-, bi- och transsexuell son eller dotter kan bli en belastning för familjen eftersom det kan påverka familjens rykte och därmed hedern negativt. Barnets sexualitet äventyrar inte bara deras egen, utan också syskonens möjlighet till giftermål.

Informationsfilmer om brott i nära relation och hedersbrott

Till toppen