Sök
Stäng Meny

Just nu har vi it-störningar och arbetar för att lösa dem. Det går att kontakta polisen på 114 14 och 112.

Brott mot barn och unga

Om du misstänker brott mot barn och unga är det viktigt att du anmäler det till polisen. I Sverige räknas man som barn till den dag man fyller 18 år.

Lämna sidan och dölj ditt besök

Om du själv blivit utsatt - prata med någon vuxen

Ensamt barn på skolgård

Bilden är arrangerad. Bild: Polisen

Polisen är till för dig och ska hjälpa dig om du eller någon du känner har blivit utsatt för något. Det är alltid okej att berätta även om någon säger att du inte ska.

Du kan ringa till polisen om du vill prata om vad du varit med om. Numret är 114 14. Är det akut så ringer du alltid 112.

Om du själv har blivit utsatt för våld eller övergrepp eller blivit kränkt på annat sätt kan det vara bra att prata med någon vuxen som du litar på. Kanske finns någon på din skola – en lärare, kurator eller skolsköterska. Den personen kan ge råd eller hjälpa till om du inte vet vad du ska göra.

Poliser som är vana att möta barn

Polisens uppgift är att utreda misstanke om brott. Hos polisen finns särskilt utbildade barnförhörsledare som är vana att möta och prata med barn som har blivit utsatta för alla typer av brott.

Få hjälp och stöd

Här finns det mer information till dig om vad som är brottsligt, hur man kan känna sig om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Här finns också information om vad som händer om man anmäler något till polisen.

Text: Jag vill veta

Bild: Brottsoffermyndigheten/Plakat

Jag vill veta Allt om dina rättigheter vid brott

Hjälp och stöd finns också hos BRIS och Ungaboj:

BRIS, barnens rätt i samhällets webbplats

Brottsofferjourens webbplats ungaboj

Socialtjänsten där du bor finns också till för att hjälpa dig.