Vi har för tillfället problem med att lista våra polisstationer på webbplatsen. Använd istället sökfunktionen för att hitta kontaktuppgifter till och information om polisstationer.

Brott mot barn och unga

Om du misstänker brott mot barn och unga är det viktigt att du anmäler det till polisen. I Sverige räknas man som barn till den dag man fyller 18 år.

Anmäl till polisen eller socialtjänsten

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen eller till socialtjänsten i den kommun där barnet eller ungdomen bor.

Anmäl brott till polisen

Det finns e-tjänster för att anmäla vissa brott, för andra behöver du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. 

Gör en polisanmälan

Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.

Vid anmälan till socialtjänsten kan du vara anonym. Undantag är om du har ett yrke som innebär att du har kontakt med barn. I så fall är du skyldig att anmäla till socialtjänsten. Anmälan gör du för barnets bästa och för att utreda om misstanken är befogad. Finns misstanke om brott, anmäler socialtjänsten i sin tur detta till polisen.

Få hjälp och stöd

Hjälp och stöd till barn och ungdomar finns bland annat hos BRIS, Ungaboj och Socialtjänsten i den kommun där barnet bor. I flera kommuner finns även Stödcentrum för unga brottsoffer. Det finns även hjälp och stöd att få som anhörig till barn eller ungdomar som utsatts för brott.

Utredning och samverkan

Hos polisen finns särskilt utbildade barnutredare som är vana att möta och prata med barn och unga som har blivit utsatta för alla typer av brott.

När ett barn utsatts för brott samverkar polisen med andra myndigheter. Samverkan sker bland annat genom Barnahus, där miljön och arbetsformen är särskilt anpassad efter barnets behov.

Brottsskadeersättning

Barn som bevittnat våld i nära relation har rätt till brottsskadeersättning. Det är därför viktigt att polisen dokumenterar att barn varit närvarande och vad de upplevt. Ansök om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten.

Till toppen