Sök
Stäng Meny

Om du misstänker att ett barn far illa eller utsatts för brott

Om du misstänker att ett barn far illa, utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen på telefonnumret 114 14 eller besöka en polisstation. I akuta fall, ring 112.

Poliser pratar med barn och unga

Bild: Polisen

Utredning och samverkan

Hos polisen finns särskilt utbildade barnutredare som är vana att möta och prata med barn och unga som har blivit utsatta för alla typer av brott.

När ett barn utsatts för brott samverkar polisen med andra myndigheter. Samverkan sker bland annat genom Barnahus, där miljön och arbetsformen är särskilt anpassad efter barnets behov.

Kontakta socialtjänsten

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom utsätts för våld eller övergrepp bör du även kontakta socialtjänsten i den kommun där barnet eller ungdomen bor. Din kontakt med socialtjänsten tar du för barnets bästa och för att de ska kunna utreda om misstanken är befogad.

Vissa yrkeskategorier har enligt lag skyldighet att anmäla oro för barn till socialtjänsten.

Brottsskadeersättning

Barn som bevittnat våld i nära relation har rätt till brottsskadeersättning. Det är därför viktigt att information om att barn varit närvarande och vad de upplevt kommer med vid din anmälan till polisen. Ansök om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten.

Mer information

Här finns information till barn och ungdomar. Det finns även hjälp och stöd att få som anhörig till barn eller ungdomar som utsatts för brott.