Gromning - utsatt

Gromning innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år i sexuellt syfte. Det är viktigt att du polisanmäler så fort du kan – även om du är osäker på om det som hänt är ett brott.

Anmäl brott till polisen

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.

Många brott kan anmälas via e-tjänster. Det gäller till exempel stöld, inbrott, kontokortsbedrägeri, skadegörelse och parkeringsskada. 

Anmälan som kan göras i e-tjänster

Tänk på att

  • anmäla så snart som möjligt. Det kan vara svårt för polisen att få tag i loggar och andra bevis om det har gått för lång tid.
  • spara information som chattar och meddelanden. Det kan bli viktiga bevis.
  • anmäla även om du bara har ett alias eller användarnamn på en person. 

Om du kommer i kontakt med misstänkt dokumentation av övergrepp mot barn på internet finns det en särskild enhet inom polisen som du kan vända dig till: Sexuella övergrepp mot barn - tipsa polisen

Vad är gromning?

Gromning innebär att någon föreslår en träff eller stämmer träff med barn under 15 år i sexuellt syfte. Med träff menas både fysiska möten och möten på nätet. Den första kontakten sker ofta på sociala medier eller spel. En förövare kan ha kontakt med flera hundra barn samtidigt.

Genom bekräftelse, mutor, utpressning eller rena hot försöker förövaren få barnet att posera naket eller att träffas så att förövaren kan begå sexuella övergrepp. Gromning kan ge böter eller fängelse i upp till två år.