Sök
Stäng Meny

Hatbrott - utsatt

Hatbrott är ett samlingsnamn för olika brott som begås på grund av gärningspersonens negativa inställning till exempelvis sexuell läggning, hudfärg eller religionstillhörighet.

Anmäl brott till polisen

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.

Tänk på att:

 • Det är viktigt att du berättar varför du tror att du blivit utsatt för ett hatbrott när du anmäler det till polisen.
 • Vittnen och bevismaterial är också betydelsefullt för utredningen.
 • Ett exempel är om du blivit misshandlad och gärningspersonen samtidigt uttryckte kränkande ord om din hudfärg. Förövaren kan då dömas för själva misshandeln och dessutom få en skärpning av straffet om gärningen bedöms som ett hatbrott.

Hjälp och stöd

Du kan kontakta polisen som tar upp en anmälan, men kan även svara på frågor och hänvisa dig vidare till en hjälporganisation.

Ideella organisationer med jourer för brottsutsatta finns på de flesta orter i landet. RFSL Stödmottagning har en nationell jourtelefon och RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, har en brottsofferjour för hbtq-personer.

Brottsofferjourens webbplats

RFSL:s stödmottagning för hbtq-personers webbplats

Stöd i rättsprocessen

Om det finns en skäligen misstänkt person och det är sannolikt att det finns ett hatbrottsmotiv kopplat till brottet ska en åklagare leda utredningen.

Du har i många av dessa fall rätt att få stöd från ett målsägandebiträde. Du begär ett sådant hos den polis som utreder ditt ärende. Hon eller han framför din begäran till åklagaren och därefter avgör en domstol behovet.

Beskrivning av hatbrott

Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av

 • hudfärg
 • nationellt eller etniskt ursprung
 • trosbekännelse
 • sexuell läggning
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • eller annan liknande omständighet.

Du måste inte passa in på någon av dessa beskrivningar för att bli offer för ett hatbrott. Det räcker med att gärningspersonen tror att du har någon av egenskaperna, till exempel att han eller hon tror att du är homosexuell.

Hatbrott ger straffskärpning

Hatbrott är ett samlingsnamn för ett motiv att begå olika brott. I brottsbalken finns, förutom hets mot folkgrupp och olaga diskriminering, ingen specifik lag som reglerar den typ av brott som sammanfattas som hatbrott. En straffskärpningsregel gör att en gärningsperson får ett strängare straff för ett brott om det utförts med hatbrottsmotiv.

Om hatbrott på olika språk

Tillsammans mot hatbrott - flyer med flera olika språk (pdf, 2 MB)

Affischen innehåller information på dessa språk:

 • svenska
 • engelska
 • finska
 • meänkieli
 • nordsamiska
 • romani
 • somaliska
 • tigrinska
 • arabiska
 • dari
 • farsi
 • jiddish

Filmer om hatbrott 

Filmerna finns med text på meänkieli, rimani chib och samiska på polisens kanal på Youtube

Film: Någon ville döda oss för vår tro

Film: Sådana som vi borde utrotas

Film: Någon skriker att vi är äckliga