Hedersrelaterade brott – utsatt

Har du blivit utsatt för hedersrelaterat brott är det viktigt att du anmäler det till polisen. Det finns hjälp och stöd att få.

Anmäl brott till polisen

Det finns e-tjänster för att anmäla vissa brott, för andra behöver du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. 

Gör en polisanmälan

Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.

Att tänka på vid anmälan

  • Eventuella fysiska skador bör dokumenteras, helst fotograferade, av en läkare. Dokumentationen utgör sedan bevismaterial i den fortsatta rättsprocessen.
  • Tänk efter vem som kan ha sett skadorna, om det finns tidigare skador som är dokumenterade genom bilder, dagboksanteckningar med mera. Detta kan vara viktiga bevismaterial.
  • Tänk på att även hot och kränkningar kan vara brottsliga handlingar.
  • Spara eventuella hot du får via telefon, mejl eller sociala medier.
  • Finns det någon som känner till vad du har utsatts för kan den personen bli ett viktigt vittne. 

Hjälp vid anmälan

  • Polisen tar upp en anmälan, men kan även svara på frågor och hänvisa dig vidare till en hjälporganisation.
  • Polisen gör vanligtvis en riskanalys och kan vid behov hjälpa dig med olika former av skydd, till exempel överfallslarm.

Information om du behöver skydd

Du kan även vända dig till socialtjänsten i din kommun som ger dig hjälp och stöd.

Rätt att få skyddat boende

På flera orter i landet finns skyddat boende där personalen är specialiserad på att hjälpa personer som har utsatts för hedersrelaterade brott. Många av dessa boenden tar emot barn, även i akuta situationer. Du har rätt till skyddat boende så länge det behövs och tills du fått hjälp att hitta ett eget boende.

Få hjälp och stöd

Ideella organisationer med jourer för brottsutsatta finns på de flesta orter i landet. Du hittar dem via Kvinnofridslinjen och Brottsofferjouren.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit alla, även män, kan ringa kostnadsfritt. Linjen är bemannad dygnet runt och du kan vara anonym. Det syns inte på din telefonräkning att du ringt dit.

Stöd i rättsprocessen

Du har i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson vid besök hos polisen. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Stödpersonen får inte någon ersättning för att delta.

Du kan även få ett juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet stöder dig genom hela den juridiska processen. Önskar du ett målsägandebiträde talar du om det för polis eller åklagare.

Beskrivning av hedersrelaterade brott

Hedersrelaterade brott är ofta riktade mot en släkting, som enligt gärningspersonen, familjen, släkten eller annan liknande grupp riskerar att vanära eller har vanärat gärningsmannens, familjens, släktens eller gruppens heder.

Det kan handla om nästan vilket brott som helst, som till exempel:

Många unga utsätts idag för begränsningar och kränkningar av sin frihet och integritet som ibland, men inte alltid, kan utgöras av brottsliga handlingar men som i de sammanhang och med den systematik de utförs får enorma konsekvenser för den som drabbas.