Olaga hot - utsatt

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. Gör en polisanmälan om du blivit utsatt för hot som upplevs som allvarligt.

Anmäl brott till polisen

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.

Tänk på att:

  • Spara all information om hotet. Spara informationen på din dator, mobiltelefon eller annan plattform så att den kan användas som bevismaterial. Om du skrivit ut informationen på papper, spara även det.
  • Lämna om möjligt kontaktuppgifter om personer som har sett vad som hänt till polisen.
  • Uppfattar du att angreppet på dig beror på gärningspersonens negativa inställning till din hudfärg, ditt nationella eller etniska ursprung, din religionstillhörighet eller trosbekännelse eller din sexuella läggning är det viktigt att du berättar det då du gör din anmälan. Läs mer om detta under utsatt för hatbrott.
  • Om du har blivit hotad av någon som är närstående, såsom din make/maka, sambo, släkting, förälder eller annan familjemedlem, kan det vara ett brott i nära relation.
  • Om du har blivit hotad av någon inom familjen och du uppfattar att motivet är att upprätta familjens heder, kan det vara ett hedersrelaterat brott.

Utsatt för hatbrott

Utsatt för brott i nära relation

Utsatt för hedersrelaterat brott

Få hjälp och stöd vid olaga hot

Kontakta polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för olaga hot. Polisen tar upp en anmälan och kan även svara på frågor.

Är du barn eller ungdom och blivit utsatt för eller bevittnat hot i hemmet kan du även ringa till BRIS för att få hjälp och stöd.

Ideella organisationer med jourer för brottsutsatta finns på de flesta orter i landet. Du hittar dem via Brottsofferjouren eller Kvinnofridslinjen.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit alla, även män, kan ringa kostnadsfritt. Linjen är bemannad dygnet runt och du kan vara anonym. Att du ringt dit syns inte på din telefonräkning.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, har en stödmottagning för HBT-personer.

Brottsofferguiden är tänkt att hjälpa dig att sortera bland informationen för att du ska kunna ta till dig den information som är viktigast för dig i den situation du befinner dig i när du har drabbats av ett brott.

Barnens rätt i samhället (BRIS) webbplats

Brottsofferjourens webbplats

Kvinnofridslinjens webbplats

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) stödmottagnings webbplats

Brottsofferguiden.se

Stöd i rättsprocessen

Du har i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson vid besök hos polisen. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Stödpersonen får inte någon ersättning för att delta.

Du kan även få ett målsägandebiträde, ett så kallat juridiskt biträde. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet stöder dig genom hela den juridiska processen. Önskar du ett målsägandebiträde talar du om det för polis eller åklagare.