Stöld av id- och kontokort - utsatt

Har du blivit utsatt för stöld eller förlust av id-kort och kontokort, anmäl det till polisen.

Anmäl brott till polisen

Det finns e-tjänster för att anmäla vissa brott, för andra behöver du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. 

Gör en polisanmälan

Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.

Att tänka på

  • Stöld eller förlust av id-kort och kontokort kan du även anmäla via Internet.
  • Berätta så detaljerat som möjligt om händelsen för att öka polisens möjligheter att utreda brottet.
  • Har du förlorat ett nationellt id-kort (utfärdat av polisen) måste du anmäla det via telefonnummer 114 14 eller genom att besöka en polisstation, ej via internet.
  • Betal- och uttagskort ska förlustanmälas och spärras hos respektive bank eller kreditkortsföretag.
  • Id-kort, borttappat eller stulet, anmäls till utfärdaren som spärrar kortet.

När du är utomlands

Blir du drabbad av ett brott när du är utomlands är det bra att anmäla det i det land där det har inträffat så att polisen på plats kan utreda händelsen. Om du förlorar ditt pass eller nationella id-kort måste det alltid anmälas till svensk polis för att spärras.

Till toppen