Sök
Stäng Meny

Människohandel - utsatt

Människohandel innebär att någon med tvång förmår en annan person att genomföra handlingar som sexuella tjänster, tvångsarbete eller brott. Anmäl till polisen om du är utsatt för människohandel eller misstänker att någon annan är det.

Anmäl brott till polisen

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.

För att få ersättning och hjälp från försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten måste man göra en polisanmälan.

Tänk på att

 • skador ska dokumenterade, helst fotograferade, av en läkare
 • spara de kläder du hade på dig då du blev utsatt, utan att tvätta dem
 • spara eventuella hot du får på telefonsvararen, via e-post eller sms. De kan vara viktigt bevismaterial. Polisen kan ge dig mer information.
 • dokumentera allt bevismaterial även om du inte tänker anmäla just nu. Skriv gärna ner vad som hänt, som stöd för minnet längre fram.
 • man kan få hjälp av en tolk vid anmälan av brott till polisen och man har rätt till tolk under förundersökningen och om det blir en rättegång.

Hjälp och stöd

Socialtjänsten har huvudansvaret för stöd, råd och hjälp. Till socialjouren i sin kommun kan man höra av sig anonymt. Ideella organisationer med jourer för personer som utsatts för sexuella övergrepp finns på de flesta orter i landet.

Du kan få mer information genom att kontakta Brottsofferjouren och Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit alla, även män, kan ringa kostnadsfritt. Linjen är bemannad dygnet runt och du kan vara anonym. Att du ringt dit syns inte på din telefonräkning.

Är du under 18 år och blivit utsatt kan du kontakta BRIS - Barnens rätt i samhället.

Migrationsverket kan ge råd och stöd och hjälpa till med att göra en polisanmälan och kan även informera hur uppehållstillståndet och asylansökan påverkas av att ett barn är utsatt för människohandel. 

Arbetsmiljöverket har information om rättigheter vid tillfälligt arbete i Sverige.

Jämställdhetsmyndigheten har ett samordningsansvar när det rör frågor om människohandel.

Nationella Metodstödsteamet (NMT) mot prostitution och människohandel ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel.

Dina juridiska rättigheter

Som offer för människohandel har du rätt till ett juridiskt ombud, ett så kallat målsägandebiträde, som juridiskt stöd. Åklagaren som leder brottsutredningen ansöker om detta till tingsrätten, som beslutar om du får ett målsägandebiträde.

Är du drabbad av våldsbrott har du rättighet till

 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Stödperson
 • Vittnesstöd
 • Juridisk rådgivning och rättshjälp
 • Tolk
 • Underrättelse från kriminalvården
 • Kontaktförbud
 • Skyddstelefon
 • Skyddade personuppgifter
 • Skyddat boende
 • Ersättningsmöjligheter

Beskrivning av människohandel

Människohandel innebär att någon med bland annat tvång, vilseledande eller hot förmår en annan person att genomföra olika handlingar. Det kan till exempel handla om sexuella tjänster, tiggeri, arbete, brott eller organstöld.

Oftast innefattar människohandel organiserad transport av människor mellan olika länder, men det kan också ske inom ett och samma land.